HR Новини

обратно

А1 подкрепи ежегодната олимпиада по маркетинг на УНСС


А1 подкрепи ежегодната олимпиада по маркетинг, която се организира от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) . В олимпиадата се включиха общо 12 отбора от : Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Икономически университет Варна, Югозападен университет Благоевград, Стопански университет Свищов и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” .

Темата на казуса бе подготвена специално за олимпиадата от направление „Маркетинг” на А1, като участниците трябваше да реализират кампания за стимулиране на плащане на сметки чрез онлайн канала MyA1.

Олимпиадата бе открита от заместник-ректорът  по научноизследователската дейност в УНСС проф. д-р Валентин Димитров Гоев. Участниците бяха поздравени от ръководителя на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” проф. д-р Христо Иванов Катранджиев, деканът на факултет „Управление и администрация” проф. д.р. Симеон Денев Желев, проф. д-р Галина Пенчева Младенова, ръководителят на Междууниверситетския център за развитие и кариера доц. д-р Росен Иванов Кирилов и Петър Иванов, мениджър екип А1 България.

Продължителността на олимпиадата бе един ден, като студентите имаха възможност в продължение на 4 часа да подготвят разработките си със съдействието на ментори от А1. След това всеки отбор имаше възможност да се представи разработеният си казус пред журито. Част от него бяха двама представители на А1– Яна Янкова и Димитър Денев, както и преподаватели от всеки един от университетите. 
След представянето на проектите журито определи трите отбора, които заеха призовите места в олимпиадата:
  1. Университет за национално и световно стопанство | ЕКИП 1
  2. Нов български университет | ЕКИП 1
  3. Икономически университет - Варна | ЕКИП 1
Победителите получиха предметна награда, както и индивидуална покана за лятната академия на А1.