HR Новини

обратно

А1 е първата компания със свой ден на работодателския кът в УНСС


А1 стана първата компания у нас, която има собствен информационен ден на работодателския кът пред Междууниверситетския център за развитие на кариерата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Признанието идва вследствие на доброто сътрудничество между компанията и университета.

В рамките на работодателския кът А1 имаше възможността да представи своя работодателски профил, стажантската си програма, да отговори на всички възникнали въпроси на студентите, а също и да получат информация за актуалните свободни позиции, за които може да се кандидатства.

А1 е традиционен партньор на университетите у нас и в частност на УНСС. Съвместно с УНСС А1 организира и провежда лекции в специалностите „Маркетинг” и „Човешки ресурси”, като през следващата година техният брой ще се увеличи. Университетът е и основен партньор в набирането на кандидати за лятната академия на А1.  Всяка година между 20-25 студенти от учебното заведение успяват да реализират стаж в А1. Всяка година над 30% от всички стажанти в А1 остават на работа в компания.

Наскоро А1 подкрепи и ежегодната олимпиада по маркетинг, която се организира от УНСС. В нея се включиха общо 12 отбора от Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Икономически университет Варна, Югозападен университет Благоевград, Стопански университет Свищов и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.