Кредит за приятел

Услугата Кредит за приятел позволява на всеки клиент, ползващ А1 предплатена карта, да презареди А1 предплатената карта на свой близък или приятел

Трябва само да изпратиш безплатен SMS до номер 1764, със следния текст: 08хххххххх, 1; 08хххххххх, 2; 08хххххххх, 3; 08хххххххх, 4, където 08хххххххх е номерът, който искаш да бъде зареден, а 1, 2, 3 или 4 е сумата, която ще му прехвърлиш.

Презареждането се извършва под формата на прехвърляне на сума от една А1 предплатена карта в друга. Сумите, с които може да бъде извършено презареждането, са от 1 до 4 лв. включително.

  • За да изпрати сума, клиентът трябва да е презареждал своята предплатена карта поне веднъж с произволна сума.
  • След прехвърлянето на кредит, в предплатената картата на изпращащия кредитa трябва да останат налични минимум 4 лева.
  • Таксата за всеки успешно изпратен кредит е 0.50 лв. с ДДС, които са за сметка на получателя на кредита.
  • Клиентът на предплатена услуга може да изпрати общо до 20 лв. с ДДС на месец.
  • Зареждането чрез Кредит за приятел не удължава валидността на предплатената карта на получателя на сумата.
  • При презареждане чрез услугата, получателят не ползва бонусите, които се дават при презареждане.
  • Прехвърлената сума не се отчита като потребление за изпращащия кредит.
  • Зареждането чрез Кредит за приятел не удължава валидността на предплатената карта на получателя на сумата. Сумата от кредита има същата валидност като тази на текущата сума в картата. Ако бъде получен кредит след изтичането на срока на валидност на текущата сума в картата, то тогава сумата от кредита е валидна в рамките на деня на получаването му.