Новини

Медия център

обратно

Информация за тестовете на системата за ранно предупреждение BG-Alert


BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване.

Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.

Всяко съобщение ще бъде съпровождано от специфичен звуков сигнал и ще предоставя кратка информация за вида на събитието и препоръки за предприемане на действия, в случаите, за които това се налага.

Съобщенията от BG-ALERT са безплатни и ще могат да бъдат получавани навсякъде на територията на България, където има 2G/3G/4G/5G покритие на мрежата.

Комуникацията е еднопосочна и не се използват никакви данни за потребителите и тяхното местоположение.

Повечето съвременни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service, са съвместими с изискванията за получаване на съобщенията от BG-ALERT.

Възможно е някои устройства да не получат съобщение или то да изглежда по различен начин. В тези случаи е необходимо да се обърнете за информация към производителя на устройството.

Повече информация за системата BG-ALERT може да намерите на официалния сайт www.bg-alert.bg.

За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg