А1 VIP номер

A1 VIP номер

Активирането на VIP номер се извършва чрез изпращане на SMS на номер 1736 с текст: "08XXXXXXXX", където 08XXXXXXXX e мобилен номер от мрежата на А1 България, който не може да е кратък номер или номер за услуги с добавена стойност.

За да бъде променен VIP номер, трябва първо чрез SMS да се деактивира стария VIP номер, след което чрез SMS да се активира новия VIP номер.

За деактивиране на VIP номер се изпраща SMS на номер 1736 с текст: "Stop".

За проверка на активен към момента VIP номер се изпраща безплатен SMS на номер 1736 с текст: "Nomer".

Първата активация, както и деактивацията на VIP номер са безплатни. За всяка следваща активация на същия VIP номер или при промяна на VIP номера с друг се плаща цена от 0.60 лв.. с ДДС.