Новини

Медия център

обратно

A1 предлага професионално решение за защита от DDoS атаки


Интелигентната платформа автоматизирано открива, анализира и неутрализира на киберзаплахите

А1 DDoS Protection CleanPipe е професионално решение за защита от Distributed Denial of Service (DDoS) атаки. Дистрибутираните кибернападения за отказ на услуга водят до сериозни негативни последици за бизнеса, като отпадане на интернет достъпа и неработещи онлайн услуги. Те могат да причинят и претоварване на сървърната инфраструктура, върху която са инсталирани мобилни и web приложения. Според статистиката през 2023 г. максималният капацитет на този тип атаки се е увеличил с 216% спрямо 2020 г. Наблюдава се трайна тенденция кибернападенията да са предимно на ниво приложение. Значително нараства и тяхната сложност, като все повече атакуващите използват повече от един метод за компрометиране на системите на клиента – т.нар. многовекторни DDoS атаки.

Бизнес организации от различен мащаб могат да станат обект на такива атаки, включително държавни и общински институции. Всички те са в състояние на ескалиращ риск от кибернападения от следващо поколение. Това превръща платформите с вградена, автоматично действаща логика на превенция в единствените, които могат да им помогнат да се справят с новите заплахи. Услугата на А1 България за защита от DDoS работи с автоматизирано откриване и неутрализиране на атаките на мрежово ниво, преди те да достигнат до инфраструктурата, сървърите и web-приложенията на клиента, а това значително повишава нейната ефективност спрямо алтернативни услуги.

DDoS Protection CleanPipe е мрежово решение с хардуерни и софтуерни компоненти, инсталирано в собствен дейта център на територията на София. По този начин рутирането на трафика на клиента през платформата не добавя т.н. времезакъснение при браузване в интернет. Има възможност да се конфигурират персонализирани правила за неутрализиране на атаките на ниво платформа на базата на профил на клиентския трафик.

Изключително предимство на DDoS Protection CleanPipe е, че решението е интегрирано с глобалната сензорна платформа Netscout ATLAS, която обработва на мрежово ниво повече от 400 Tbps интернет трафик по целия свят. В резултат на това, ежедневно се извършва автоматично актуализиране на пречистващата инфраструктура на А1 с данни за нови видове атаки. По този начин се усъвършенстват методите за неутрализиране на многовекторни и сложни заплахи.

Решението на А1 предоставя достъп на клиента до web-базиран портал за наблюдение на работата на услугата в реално време. В интерфейса има детайлна видимост на информацията на различни нива, като мрежи, рутери, интерфейси, история на атаките, активни атаки с техния капацитет. С решението клиентите получават проактивно известяване от системата чрез имейл нотификация в случай на DDoS атаки, както и доклади с консолидирани данни на седмична и месечна база.

Чрез новото решение DDoS Protection CleanPipe бизнесът и институциите в България разчитат на ефективна защита от всякакви DDoS атаки, работещи на различни нива на OSI модела. Системата се поддържа от сертифицирани инженери по киберсигурност, които анализират хибридни и сложни атаки и управляват неутрализирането им от начало до край, като предоставят една напълно управлявана услуга.
За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg