DDoS Protection – Ефективна
защита от DDoS атаки

Свържете се с нас

DDoS Protection CleanPipe

Защитете Вашите онлайн услуги от DDoS атаки и гарантирайте тяхната достъпност по всяко време!
DDoS Protection CleanPipe e защита чрез резервирано мрежово решение на Netscout Arbor, инсталирано в два независими дейта центъра на А1 България на територията на гр. София, което представлява интелигентна платформа за идентифициране, анализ и неутрализиране на DDoS атаки на всички нива на OSI модела. Платформата извършва автоматизирана предварителна проверка на трафика и пропуска само легитимния такъв към мрежата Ви, останалият трафик се филтрира и не достига до Вашата инфраструктура и web услуги.


Предимства на DDoS Protection от А1

Self-service
 • Пълна защита от всякакъв род DDoS атаки на всички нива на OSI модела

 • Интеграция с глобална сензорна платформа Netscout ATLAS. Всеки ден пречистващата инфраструктура на А1 получава автоматичен update с данни от тази платформа за обновяване на логиката за идентифициране на атаките и усъвършенстване на методите за неутрализиране на много-векторни и сложни атаки

 • Автоматизирано идентифициране и незабавно неутрализиране на нетипичен трафик

 • Изключително минимално време за стартиране за защита при атака – средно 10 секунди

 • Наличие на резервна инфраструктура, която може веднага да се използва за защита при отпадане на основната

 • Високоефективна защита за международен и български трафик

 • Проактивно известяване в случай на DDoS атаки чрез имейл нотификация

 • Резервираната пречистващата инфраструктура се намират на територията на гр. София – няма добавено времезакъснение при пречистване на трафика.

 • Автоматизирана защита с гарантирано време за старт на пречистването, без необходимост от намеса на инженерен екип

Self-service

Пакети

Научи повече

Защо ви е необходим DDoS Protection?

 • SD WAN

  Ефективна защита от всички познати видове DDoS атаки

  Филтриране на всички съществуващи видове DDoS атаки – волуметрични, такива на протоколно ниво и атаки на ниво приложения. Използваните ефективни техники за защита позволяват да постигнете стабилна работа на Вашите ресурси дори по време на най-мощните атаки. Системата не позволява нелегитимен трафик да достигне Вашите сървъри и да затрудни работата на услугата.

 • SD WAN

  Параметрите на интернет достъп не се променят

  Ползвате високотехнологична услуга, базирана на мрежово решение, разположено на територията на гр. София, което гарантира, че няма да се наблюдава времезакъснение при рутиране на трафика през пречистващата инфраструктура. Не се налага да купувате допълнително оборудване - всичко се извършва от специалисти на А1.

 • SD WAN

  Избирате най-подходящия за Вас вариант на услугата

  A1 DDoS Protection се предлага в два варианта:

  • "Business“ – автоматизирана защита от всякакъв вариант на DDoS атаки, която сработва до 10 сек след идентифициране на атаката
  • „Professional“ – автоматизирана защита и всички функционалности на пакет Business с допълнителна възможност за специфичен набор от правила за неутрализиране на атаката по Ваше изискване.

Попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с Вас

Sales lead