DDoS Protection – Ефективна
защита от DDoS атаки

Свържете се с нас

Какво е DDoS Protection?

Защитете Вашите онлайн услуги от DDoS атаки и гарантирайте тяхната достъпност по всяко време!
DDoS Protection e облачно базирана услуга, която извършва предварителна проверка на входящия интернет трафик и пропуска само легитимния към Вашата мрежа. Зловредният трафик се филтрира и блокира, без да достига до инфраструктурата Ви. А1 Ви предоставя достъп до контролен панел, през който имате възможност да следите поведението на услугата.


Предимства на DDoS Protection от А1

Self-service
 • Услугата позволява поддържане на устойчивост на бизнес процесите при DDoS атаки върху Вашата IT инфраструктура и онлайн услугите Ви.

 • Професионална защита за Вашата вътрешна инфраструктура и мрежа от всякакъв род DDoS атаки, идентифициране и незабавно неутрализиране на нетипичен трафик.

 • Услугата е с месечен абонамент, без необходимост от инвестиция в оборудване.

 • Предоставяме Ви достъп до контролен панел с информация за работата на услугата.

 • Наличие на резервна инфраструктура, която може веднага да се използва за защита при отпадане на основната.

 • Имплементацията и конфигурацията се извършват от сертифицирани специалисти на А1. Предоставя се поддръжка на база 24/7.

 • Основната и резервната инфраструктури се намират в Европа, което гарантира малко времезакъснение при пречистване на трафика.

 • Гарантирани с SLA времена за реакция и старт на рутирането през платформата при „On Demand“ вариант.

Self-service

Защо ви е необходим DDoS Protection?

 • SD WAN

  Ефективна защита от всички познати видове DDoS атаки

  Филтриране на всички съществуващи видове DDoS атаки – волуметрични, такива на протоколно ниво и атаки на ниво приложения. Използваните ефективни техники за защита позволяват да постигнете стабилна работа на Вашите ресурси дори по време на най-мощните атаки. Системата не позволява нелегитимен трафик да достигне Вашите сървъри и да затрудни работата на услугата.

 • SD WAN

  Параметрите на интернет достъп не се променят

  Ползвате високотехнологична услуга, базирана на т.нар. “Scrubbing” центрове, разположени на територията на Европа, което гарантира малко времезакъснение при рутиране на трафика през пречистващата инфраструктура. Не се налага да купувате допълнително оборудване - всичко се извършва от специалисти на А1.

 • SD WAN

  Избирате най-подходящия за Вас вариант на услугата

  A1 DDoS Protection се предлага в два варианта:

  • "On Demand“ – Входящият интернет трафик се прерутира през пречистващата инфраструктура от мрежови специалисти на А1, само когато се намирате под DDoS атака.
  • „Always On“ – Вашият входящ интернет трафик непрекъснато се рутира през платформата за пречистване и в реално време се неутрализират всички атаки.

Попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с Вас

Sales lead