Managed Data Loss Prevention от А1

Свържете се с нас

Какво е DLP?

Софтуер, който предотвратява изтичане на информация от крайни устройства на клиента в следствие на злоупотреба или нарушение на корпоративни политики от вътрешни лица или чрез неоторизиран достъп до данните от външни лица.

Data Loss Prevention дава решение за три основни задачи за бизнес организациите: защита на личните данни, с които организацията борави, защита на интелектуалната собственост и видимост на данните, които се обменят между системите на клиента.

Услугата се предоставя с регулярни доклади за нейното опериране, които се изпращат на имейл на клиента, както и с конфигуриране на нотификации по имейл в реално време.

Managed DLP

Как работи DLP

Софтуерът за предотвратяване на загуба на данни (DLP) гарантира, че потребителите не изпращат чувствителна или критична информация извън корпоративната мрежа. DLP прилага бизнес правила за класифициране и защита на поверителна и критична информация, така че неоторизирани потребители да не могат случайно или злонамерено да споделят данни, което би поставило организацията в риск.

Защо DLP от А1

Услугата се предоставя от сертифициран център за данни на А1 България. Специалисти по информационна сигурност от А1 правят имплементацията и конфигурацията на услугата, като предоставят и квалифицирана поддръжка. Не се налагат инвестиции в хардуер.


Предимства на услугата

  • Професионално решение, конфигурирано и имплементирано от сертифицирани специалисти за информационна сигурност на А1 България.
  • Софтеурът дава възможност за следене на всички дейности, извършвани с чувствителни данни от крайни устройства.
  • Покритие на всички електронни канали – Web, Email, Removable drives, Copy/Paste, Print, Network;
  • Услугата се предоставя с регулярни отчети за работата на софтуера и с конфигуриране на нотификации по имейл в реално време.
  • Възможност да се защитават продукти на интелектуален труд и други чувствителни данни за компанията.
  • Прозрачно за потребителя може да криптира чувствителни данни при запис на преносими устройства (Removable drives).

Попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с Вас

Sales lead