Next Generation Firewall от А1

Свържете се с нас

Managed Next Generation Firewall от A1

Професионална услуга за кибер-сигурност

За да защитите данните си от проникване във вашата мрежова инфраструктура, имате нужда от гъвкава и надеждна услуга за сигурност на информацията. Managed Next Generation Firewall от А1, с включена IDS/IPS функционалност, ще Ви помогне да намалите технологичния риск от пробив във Вашата мрежа и да защитите ценните за Вас цифрови ресурси от данни.


Квалифицирана поддръжка и мониторинг на услугата от А1

А1 България поддържа екип от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти. Те ще Ви помогнат с професионални съвети за политиките за сигурност, които да бъдат приложени в услугата, ще направят конфигурацията за въвеждане на услугата в експлоатация и ще извършват поддръжка и мониторинг на услугата на база 24х7х356.

Self-service

Предимства на NGFW от А1

  • Гъвкава услуга, съобразена с особеностите на Вашата мрежа, инфраструктура и бизнес процеси, с бързо и ефективно внедряване.

  • IDS/IPS функцията засича познати уязвимости в софтуерните продукти, които се ползват във вашата компания. Услугата се обновява редовно, при поява на нови уязвимости, за да реагира и на новопоявили се кибер заплахи.

  • Услугата Ви дава възможност да налагате правила за използване на интернет на ниво конкретен служител с потребителско име на базата на функцията за интеграция с активна директория.

  • NGFW прави инспекция на криптиран https трафик. В днешно време над 90% от трафика в Интернет е криптиран и Вашата защитна стена трябва да може да инспектира такъв трафик, за да сте сигурни, че сте защитени. Атаките в криптирания трафик биват разпознати и неутрализирани от NGFW от А1.

  • Чрез услугата Вашите работещи от дома служители ще комуникират с ресурсите във Вашия централен офис или център за данни в защитена среда с конфигурация на VPN достъп.

Попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с Вас

Sales lead