Managed SD WAN от А1

Свържете се с нас

Вашата интелигентна мрежа - Managed SD WAN от А1

Софтуерно дефинирана виртуална частна мрежа от ново поколение с интелигентни функции, свързваща офисите Ви в единна интегрирана инфраструктура с изградени гъвкави логически връзки и правила за комуникация между офисите. Поддържа се маршрутизиране на трафика по видове приложения и повече от една активна фиксирана и/или мобилна свързаност на една и съща локация. Комуникацията се осъществява през криптирани тунели между офисите, за да може преноса на данни да е в защитена среда.

 

Managed SD WAN

 

Какво получавате с Managed SD WAN от А1

 • SD WAN

  Вашата мрежа от ново поколение

  SD-WAN оптимизира мрежата и гарантира непрекъснатост на бизнеса. Приложенията са вече в облака и хората и устройствата стават все по-свързани всеки ден. Интелигентните функции на мрежите представляват ключов инструмент за управлението на потока от данни, генерирани в корпоративните мрежи. С SD WAN от А1 ние можем бързо и ефективно да отговорим на нарастващите нужди на Вашия бизнес в ерата на дигиталната трансформация.

 • SD WAN

  Managed SD WAN от А1

  С нашите доказани знания и водещи инженерни умения за управление на производителността на приложенията, Ви предоставяме най-добрия опит в SD-WAN. Изграждаме, конфигурираме и поддържаме Вашата мрежа на бъдещето. Сертифицирани специалисти на А1 извършват всички дейности по въвеждане на мрежата в експлоатация, като предоставят и Managed Service за нейното опериране.

 • SD WAN

  Значително по-висока производителност

  Разширявате разполагаемия капацитет благодарение на едновременната работа на две или повече свързаности за един офис. SD WAN платформата предоставя анализи и информация, за да Ви помогне да вземете информирани решения относно вашата мрежа и стратегията Ви за дигитална трансформация. Осъществявате управление на трафика на ниво приложения. Постигате повишена производителност на мрежата - възможно е маршрутизиране по тип на приложенията.

 • SD WAN

  По-висок разполагаем капацитет на локация

  SD WAN дава възможност за едновременна работа на повече от една свързаност за всяка Ваша локация, които работят паралелно, а не в режим основна и back-up. Така, на всяка локация можете да имате по-голям разполагаем капацитет, като е предефинирано по коя свързаност да се маршрутизира определен тип трафик.

 • SD WAN

  Ефективна стъпка към дигитализация

  Изключително лесно и бързо включване на нови локации в мрежата, внедряване на допълнителни приложения, включително базирани в облака като Azure, Google Cloud и др., без да се нарушава производителността на Вашата мрежа. Вече можете да осъществите дигиталната трансформация на Вашия бизнес с надежден и компетентен партньор като А1 България.

 • SD WAN

  Професионална сигурност на преноса на данни

  Възможност да добавите функции за кибер-сигурност за Вашата мрежа на бъдещето, за да защитите данните, с които боравите всеки ден. А1 извършва настройката и конфигурацията на най-подходящите за Вашия бизнес политики за сигурност на информацията. Трафикът в SD WAN е криптиран между крайните устройства в мрежата, за да бъде напълно защитен от неоторизиран достъп.

Предимства на услугата

 • Първоначалната инсталация, конфигуриране и поддръжка се извършва от А1

 • Не са необходими хардуерни инвестиции. Услугата се предлага с месечни плащания

 • Повишена производителност на WAN мрежата и разпознаване на приложенията в трафика

 • Осигурен директен достъп до приложения, базирани на облак – Office 365 и др.

 • Инженери на А1 изготвят професионален мрежови дизайн

 • Осигурена защита на трафика - услугата работи с криптиране на трафика между CPE

 • Наличие на по-висок разполагаем капацитет - две или повече връзки за една локация, използвани едновременно.

Попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с Вас

Sales lead