SIEM /System Information
and Event Management/

Свържете се с нас

Какво е SIEM и как работи?

Това е набор от интегрирани софтуерни инструменти за управление и мониторинг на системите в инфраструктурата на клиента, които помагат на организациите да откриват целенасочени атаки и нарушения на сигурността на данните. Системите SIEM събират и анализират информацията за събития в регистъра от устройства, инфраструктура, системи и приложения за откриване на подозрителна активност. Когато се установи необичайно поведение, се генерира сигнал за разследване, който се визуализира в контролен панел към услугата или се изпраща като имейл нотификация към предварително определена електронна поща.

SIEM не само идентифицира дали е настъпило нарушение на сигурността, но може също така да определи как се е случило то и дали е свързано с други потенциални нарушения.

Siem

Siem

Защо Ви е необходим SIEM?

Видимост за потенциални заплахи за сигурността:

Чрез визуализация в софтуерната платформа на SIEM, както и чрез нотификации по имейл, Вие получавате информация за аномалии в поведението на системите във Вашата инфраструктура и за потенциални заплахи в реално време. Така можете веднага да предприемете ефективни действия за тяхното неутрализиране.

Анализ на огромен обем от данни за сигурността:

Източниците на данни, които могат да са белег за потенциална заплаха за сигурността на данните в една организация са множество на брой, а обемът от разнородни събития, които те генерират е огромен. Без SIEM система е изключително трудно тези данни да бъдат консолидирани и анализирани, като от тях да се извлече смислена информация за заплахи за информационната сигурност.

Съответствие със стандартите за сигурност на данните:

Решенията на SIEM помагат за постигане на съответствие с изискванията на редица регулации в сферата на информационната сигурност като: GDPR, ISO27001, PCI DSS, както и други разпоредби и стандарти за сигурност на данните.

Предимствата на SIEM

 • Siem

  Сертифицирани специалисти на А1 внедряват SIEM за Вас

  А1 ще внедри технологията SIEM от следващо поколение във Вашата инфраструктура, като Ви осигури по-голяма видимост за събитията за сигурност в една централизирана платформа. Услугата се предоставя от високотехнологичен център за данни на А1 на територията на София.

 • Siem

  Гъвкаво решение, за да посрещнете растящите нужди за сигурност на информацията

  Имате актуален статус за сигурността на информацията в цялата организация, без да инвестирате в скъп хардуер и софтуер. SIEM от А1 може да се конфигурира така, че лесно да се разшири при разрастване на Вашата инфраструктура или при необходимост от по-висока степен на сигурност.

 • Siem

  Съпоставяне на данните от множество източници и анализ за тях в реално време

  SIEM събира данни и логове от всички системи във Вашата инфраструктура (крайни устройства – лаптопи, компютри; сървъри; мрежови устройства), като прилага анализ на тези данни и посочва потенциални пробиви в сигурността на информацията.

Попълнете регистрационната форма и ние ще се свържем с Вас

Sales lead