M2M

Пренос на данни

Къде са полезни и се използват решенията М2М - т.нар. комуникация "машина - машина" ?

M2M има редица приложения, като част от тях могат да бъдат:

 • Проследяване на движението на транспортни средства;
 • Получаването на телеметрична информация в различни сфери - метереология, селскостопанство и контрол по води, както и дистанционно наблюдение на пациенти, гарантиране на работата на платежни терминали, банкомати и други.

Избягва се необходимостта от прекарване на кабели до отдалечени места, с което се спестяват и много средства.

M2M Приложения :

 • Охрана и oтдалечено видео-наблюдение;
 • ATM (банкомати), POS терминали и устройства за заплащане на сметки;
 • Управление на логистични процеси, проследяване на пратки, превозни средства и контрол на автопарк;
 • Телеметрия - автоматизиран комуникационен процес, чрез който събрани чрез измервания данни се предават и получават от оборудване за наблюдение (метеорология, селско стопанство, контрол на води, мониторинг на енергийни източници, тестове на продукти и услуги);
 • Телемедицина - предване на данни за физическото състояние на хората в реално време до друг апарат, който следи и алармира при проблем;
 • Интелигентно управление на сгради, апартаменти и инфраструктура - осветление, светофари и др.;
 • Отдалечено управление на устройства и дистанционно отчитане на параметри и показания - например вода, ток, газ и отопление.

Предимства за осигуряване на свързаност за М2М от А1 България

 • Висока надеждност на услугата и мобилност при обмен на бизнес информация;
 • Бързина и ефективност на преноса на данни: Най-бързата 3G мрежа* в страната, скорости до 42Mbps и покритие на мобилната межа 99.9% по население;
 • Гарантирана сигурност на информацията;
 • Независимост от кабелна инфраструктура;
 • Висококвалифицирана помощ при конфигуриране на услугата и поддръжка на база 24 х 7.

Уникални тарифни планове за М2М от А1 България

 • Пакет с определено количество трафик –според индивидуалното потребление на SIM картите в зависимост от конкретното М2М приложение, което ползвате. Пакети от 5 MB включен трафик на максимална скорост.
 • Трафик, споделен между множество SIM карти - Data Pool. Всяка SIM карта ползва трафик от пула според специфичното си потребление.
 • Принцип на тарифиране за трафика – на всеки 1 KB, малка стъпка на закръгление и прецизност на отчитане на потребения трафик.
 • Индивидуално конфигуриране на тарифен план или пакет според спецификата на бизнеса, решението или устройствата, които ще бъдат използвани.
 • Допълнителни елементи към мобилните данни - SMS, MMS, конфигуриране на частен APN (уникална, частна точка за достъп през мобилната мрежа на А1 България, конфигурирана специално за клиента).