Chat bot от A1

Какво е chat bot?

Chat bot е софтуер с изкуствен интелект, който може да симулира разговор (или чат) с потребител, създавайки усещането за разговор с истински човек.


Chat bot от А1 е софтуер, базиран на SaaS (Software as a service) модел, който дава възможност на различни институции и организации да се абонират за chat bot решение и да го използват като услуга.

A1 Chatbot

Предимства

Предимства за компанията

 • Намаляване на натоварването и разходите за обслужване
 • Автоматизиране на стандартните запитвания
 • Облекчаване работата на служителите
 • Обслужване на клиенти извън работно време и в почивни дни (24/7)
 • Предоставяне на по-удобно и лесно обслужване на клиенти чрез дигитализация
 • Осигуряване на достъпност на информация и услуги за по-широка група от хора

Предимства за клиента

 • Удобство
 • Достъпен по всяко време на денонощието и без почивни дни
 • Бързи отговори
 • Спестяване на време
 • Възможност за самообслужване
 • Иновативност

A1 Chatbot

Основни характеристики

 • Възможност да се предоставя on premises или като SaaS
 • Предназначен за предоставяне на различни видове информация и операции
 • Може да замени всякакви съществуващи мобилни и уеб форми/бланки
 • Възможност да разпознава и да се обучи на разговорна реч на 72 езика
 • Адаптивност и когнитивност
 • Обучаване чрез съществуващи материали за често задавани въпроси
 • Може да преглежда и да се учи от историята на чата без допълнителни разходи
 • Възможност за достъп през различни канали чрез директна интеграция в Уебсайт и iOS и Android мобилни приложения

Функционалности

 • Информация за работно време, контакти и адреси
 • Гео-локация с предоставяне на линк към Google maps
 • Информация за събития с предоставяне на линк към съответната статия в сайта
 • Изцяло на български език
 • Разпознаване на български думи, дори когато са изписани с латински букви
 • Разпознаване и игнориране на съобщения с нецензурно съдържание
 • Административен портал
 • Често задавани въпроси
A1 Chatbot