Как да си регистрирам услуга в Моя Мтел профил?

Регистрирайте в Моя Мтел всички Ваши услуги, за да можете да плащате, да получавате справки за потреблението, да добавяте и премахвате допълнителни услуги удобно и лесно през компютър или смартфон.

Ето 2-те лесни стъпки за регистриране на услуга:

  1. Изберете бутона „Регистрирай услуга“, който се намира винаги най-дясно в основната лента на Моя Мтел. Можете да видите всички вече добавени услуги в менюто Управление на профила и добавяне на услуги.
  2. В полето “Номер на услуга” въведете номера на мобилната или фиксирана услуга, която искате да добавите.
  • Ако добавяте мобилна услуга – въведете номера на услугата във формат 359ХХХХХХХХХ и я потвърдете с SMS-а, който сте получили на тази услуга.
     
  • Ако добавяте фиксирана услуга – въведете номер на услугата във формата 10ХХХХХХХХХХ за интернет или 20ХХХХХХХХХХ за телевизия.
    Ако не си знаете номера на услугата – можете да го проверите като изпратите безплатен SMS на номер 1590 с текст съответно „NET” или „TV”.
    След въвеждането на номера остава да потвърдите услугата с ЕГН-то на титуляра.
След като преминете тези стъпки, услугата Ви вече е добавена в профила. По този начин можете да добавяте всички услуги – мобилни или фиксирани, които искате да управлявате от Вашия профил.
Използвайте падащото меню, което ще виждате винаги в персоналната лента в горната част на страницата, за да сменяте услугата, която текущо управлявате през профила си.