с абонамент за:
Виж всички тарифни планове

с абонамент за:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
A1 ONE Unlimited 5XLинформация
препоръчителен план
18.99 лв.
52.99
A1 ONE Unlimited 4XLинформация
19.99 лв.
39.99
A1 ONE Unlimited 3XLинформация
20.99 лв.
35.99
A1 ONE Unlimited 2XLинформация
21.99 лв.
30.99
22.99 лв.
26.99
23.99 лв.
22.99
25.99 лв.
17.99
26.50 лв.
13.99
А1 премиум 200информация
19.99 лв.
52.73
А1 разширен Xtra 100информация
26.99 лв.
37.98
А1 разширен + 100информация
26.99 лв.
35.98
А1 разширен 75информация
26.99 лв.
33.98
А1 стандартен 50информация
26.99 лв.
27.38
А1 смарт 25информация
26.99 лв.
16.99
Цена при запазване на настоящ абонаментен планинформация
26.50 лв.
0.00
А1 ТВ премиуминформация
26.99 лв.
45.36
А1 ТВ разширен Xtraинформация
26.99 лв.
29.98
А1 ТВ разширенинформация
26.99 лв.
21.98
А1 ТВ стандартенинформация
26.99 лв.
19.98
А1 ТВ смартинформация
26.99 лв.
8.99
Виж всички тарифни планове
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 2 години. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертите за закупуване на устройство важат за нови и за настоящи клиенти с изтекъл или изтичащ в рамките на три месеца договор за абонаментния план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към А1 България; и за които е налице положителна оценка на кредитоспособността, която позволява сключване на договор при условия на разсрочено плащане на съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, същият не може да сключи договор за продажба на изплащане или продажба в брой.
  • Съществуващ клиент може да закупи устройство на промоционална цена със запазване на текущия план за срок от нови 2 години. Цените са видими на сайта на А1 България ,както в брой, така и на изплащане.
  • При покупка на устройство с предплатен пакет се заплаща цената на устройството без тарифен план и стойността на предплатения пакет.
  • За повече информация: *88 и в магазините на А1 България или партньорската мрежа.