с абонамент за:
Виж всички тарифни планове

с абонамент за:
и изплащане за:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
Unlimited Ultraинформация
препоръчителен план
69.99 лв.
59.99 30 лв.
Unlimited 49,99информация
71.99 лв.
49.99 25 лв.
Unlimited 39,99информация
73.99 лв.
39.99 20 лв.
74.99 лв.
40.99 34.99 лв.
75.99 лв.
35.99 29.99 лв.
78.99 лв.
30.99 24.99 лв.
82.99 лв.
25.99 19.99 лв.
Цена при запазване на настоящ абонаментен планинформация
83.99 лв.
0.00
Unlimited Ultra Lease36информация
47.99 лв.
59.99 30 лв.
Unlimited 49,99 Lease36информация
49.99 лв.
49.99 25 лв.
Unlimited 39,99 Lease36информация
50.50 лв.
39.99 20 лв.
ONE 34,99 Lease36информация
51.99 лв.
40.99 34.99 лв.
Виж всички тарифни планове
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 2 години. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертите за закупуване на устройство важат за нови и за настоящи клиенти с изтекъл или изтичащ в рамките на три месеца договор за абонаментния план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към А1 България; и за които е налице положителна кредитна оценка, която позволява сключване на договор на изплащане за съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, възможността за предоставяне на устройство в брой или по договор на изплащане, може да бъде ограничена или отказана, за което клиентът се уведомява.
  • Съществуващ клиент може да закупи устройство на промоционална цена със запазване на текущия план за срок от нови 2 години. Цените са видими на сайта на А1 България ,както в брой, така и на изплащане.
  • При покупка на устройство с предплатен пакет се заплаща цената на устройството без тарифен план и стойността на предплатения пакет.
  • За повече информация: *88 и в магазините на А1 България или партньорската мрежа.