A1 Kids

Изберете тип на поръчката:

Изберете срок на договора:A1 Kids

50 минути

информация

Неограничени

Разговори

информация

Неограничени

Видео разговори

50 MB
Мобилен интернет

информация

4920 МВ

Мобилен интернет
в роуминг в ЕС/ЕИЗ

информация

0,35 лв.
изходящ разговор

информация

0,25 лв.
Цена на SMS към мобилни мрежи в страната

0,40 лв.
Цена на SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ

0,14 лв.
Цена на SMS към мрежи в държави в ЕС/ЕИЗ

13,42 лв./мес.

информация
Поръчай онлайн
Пълна информация за пакетите