с абонамент за:
Виж всички тарифни планове

с абонамент за:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
Unlimited Ultraинформация
препоръчителен план
99.99 лв.
67.99 61.99 лв.
Unlimited 45,99информация
102.99 лв.
51.99 45.99 лв.
Unlimited 39,99информация
102.99 лв.
45.99 39.99 лв.
Unlimited 35,99информация
107.99 лв.
41.99 35.99 лв.
108.99 лв.
38.99 32.99 лв.
110.99 лв.
34.99 28.99 лв.
112.99 лв.
30.99 24.99 лв.
114.99 лв.
25.99 19.99 лв.
115.99 лв.
21.99 15.99 лв.
Цена при запазване на настоящ абонаментен планинформация
115.99 лв.
0.00
Виж всички тарифни планове
  • Всички цени са с ДДС.
  • Промоционалните цени са валидни при покупка в брой или на изплащане (след оценка на кредитоспособността) в пакет с нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план за периода 13.07-31.08.2021 или до изчерпване на количествата. Наличностите са ограничени.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 2 години. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертите за закупуване на устройство важат за нови и за настоящи клиенти с изтекъл или изтичащ в рамките на три месеца договор за абонаментния план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към А1 България; и за които е налице положителна кредитна оценка, която позволява сключване на договор на изплащане за съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, възможността за предоставяне на устройство в брой или по договор на изплащане, може да бъде ограничена или отказана, за което клиентът се уведомява.
  • Съществуващ клиент може да закупи устройство на промоционална цена със запазване на текущия план за срок от нови 2 години. Цените са видими на сайта на А1 България ,както в брой, така и на изплащане.
  • При покупка на устройство с предплатен пакет се заплаща цената на устройството без тарифен план и стойността на предплатения пакет.
  • За повече информация: *88 и в магазините на А1 България или партньорската мрежа.