с абонамент за:
Xplore TV:
Виж всички тарифни планове

с абонамент за:
и изплащане за:
Xplore TV:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
ТВ 200 MAX SmartTvинформация
препоръчителен план
52.99 лв.
44.79 26.39 лв.
ТВ 200+ SmartTvинформация
52.99 лв.
16.99 8.50 лв.
ТВ 100+ SmartTvинформация
53.99 лв.
12.99 6.50 лв.
ТВ 200 MAX Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
44.79 26.39 лв.
TV 200+ Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
16.99 8.50 лв.
TV 100+ Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
12.99 6.50 лв.
52.99 лв.
44.79 26.39 лв.
52.99 лв.
16.99 8.50 лв.
53.99 лв.
12.99 6.50 лв.
ТВ 200 MAX Lease36информация
37.99 лв.
44.79 26.39 лв.
TV 200+ Lease36информация
37.99 лв.
16.99 8.50 лв.
TV 100+ Lease36информация
37.99 лв.
12.99 6.50 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 1000 SmartTvинформация
51.99 лв.
75.78 41.98 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 100 SmartTvинформация
52.99 лв.
58.78 33.39 лв.
ТВ 200 + Нет 100 SmartTvинформация
52.99 лв.
30.98 15.50 лв.
ТВ 100+ Нет 100 SmartTvинформация
52.99 лв.
26.98 13.50 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 1000 Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
75.78 41.98 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 100 Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
58.78 33.39 лв.
ТВ 200 + Нет 100 Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
30.98 15.50 лв.
ТВ 100+ Нет 100 Lease36 SmartTvинформация
37.99 лв.
26.98 13.50 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 1000информация
51.99 лв.
75.78 41.98 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 100информация
52.99 лв.
58.78 33.39 лв.
ТВ 200 + Нет 100информация
52.99 лв.
30.98 15.50 лв.
ТВ 100+ Нет 100информация
52.99 лв.
26.98 13.50 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 1000 Lease36информация
37.99 лв.
75.78 41.98 лв.
ТВ 200 MAX + Нет 100 Lease36информация
37.99 лв.
58.78 33.39 лв.
ТВ 200 + Нет 100 Lease36информация
37.99 лв.
30.98 15.50 лв.
ТВ 100+ Нет 100 Lease36информация
37.99 лв.
26.98 13.50 лв.
Виж всички тарифни планове
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 2 години. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертите за закупуване на устройство важат за нови и за настоящи клиенти с изтекъл или изтичащ в рамките на три месеца договор за абонаментния план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към А1 България; и за които е налице положителна кредитна оценка, която позволява сключване на договор на изплащане за съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, възможността за предоставяне на устройство в брой или по договор на изплащане, може да бъде ограничена или отказана, за което клиентът се уведомява.
  • Съществуващ клиент може да закупи устройство на промоционална цена със запазване на текущия план за срок от нови 2 години. Цените са видими на сайта на А1 България ,както в брой, така и на изплащане.
  • При покупка на устройство с предплатен пакет се заплаща цената на устройството без тарифен план и стойността на предплатения пакет.
  • За повече информация: *88 и в магазините на А1 България или партньорската мрежа.