Лимит за пренос на данни в роуминг


От 01.07.2012 г. лимитът за пренос на данни става валиден за целия свят.За пренос на данни автоматично е активиран лимит от 117 лв. с ДДС. При достигане на посочената сума, достъпът до услуги за пренос на данни в роуминг се преустановява до следващия цикъл на фактуриране. Гласовите повиквания и SMS-и не се ограничават.

Ако имате нужда от по-сериозен трафик в чужбина и сте абонат на договор, можете да изберете дали да премахнете лимита или да заявите най-подходящата за Вас стойност от следните три: 240 лв., 360 лв. и 480 лв. Това може да направите по няколко начина:
  • През www.а1.bg или в магазините на А1.
  • Чрез SMS на номер 17832 с текст посочващ новата стойност на лимита. Например „240” за лимит от 240 лв. Стандартно позволените лимити са 240 лв., 360 лв. и 480 лв. Всеки друг текст в краткото съобщение се използва за отказ от лимит.
  • С безплатно (в ЕС) обаждане на номер +35988137 (от роуминг) и 088137 от България, следвай инструкцията.
Ако сте клиент на предплатена услуга, можете единствено да премахнете лимита си с безплатен SMS на 17834 с текст "stop".

Всеки клиент (на договор или с предплатена карта) получава уведомителни SMS-и при достигане на 80% и 100% от лимита за пренос на данни в роуминг.

Информация за използваната сума от лимита можете да получите с безплатно обаждане на номер +35988137 (за страните от ЕС). Стойността на лимита се проверява с *137#.