Електронна винетка
Електронна винетка

е-Винетка

Електронна винетка
за твоя автомобил

Oт 01 януари 2019 г. за всички автомобили, каравани, ремаркета, тежкотоварни превозни средства и автобуси се въведе електронна винетка (е-Винетка), за ползване на платената пътна мрежа в България. Електронната винетка замести изцяло хартиения винетен стикер за залепяне на стъклото на автомобила, който вече не се продава.


Предимства

 • Край на лепенето на стикери по стъклото
 • Без допълнителни бележки, които трябва да пазиш
 • Може да се активира, дори когато вече си на път
Електронна винетка
 • Категории и цени
 • Как да си купя е-Винетка
 • Често задавани въпроси

Категории и цени

Електронна винетка трябва да бъде закупена за посочените по-долу категории автомобили:

 • Лек автомобил, каравана и ремарке
  (Категория 3)

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Цени на винетните такси за 2020 г. за категория 3
УИКЕНДСЕДМИЧНАМЕСЕЧНАТРИМЕСЕЧНАГОДИШНА
10.00 лв.
15.00 лв.
30.00 лв.
54.00 лв.
97.00 лв.
Купи тук

 • Автомобил между 3.5 и 12 тона и автобуси
  (Категория 2)

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона.

Цени на винетните такси за 2020 г. за категория 2
ЕМИСИОНЕН КЛАСДНЕВНАСЕДМИЧНАМЕСЕЧНА
ЕВРО 0, I, II
23.00 лв.
53.00 лв.
105.00 лв.
ЕВРО III, IV, V, EEV и по-висок
23.00 лв.
40.00 лв.
80.00 лв.
Купи тук

 • Тежкотоварен автомобил над 12 тона, трактор и строителна машина
  (Категория 1)

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона.

Цени на винетните такси за 2020 г. за категория 1
ЕМИСИОНЕН КЛАСДНЕВНАСЕДМИЧНАМЕСЕЧНА
ЕВРО 0, I, II
23.00 лв.
87.00 лв.
174.00 лв.
ЕВРО III, IV, V, EEV и по-висок
23.00 лв.
67.00 лв.
134.00 лв.
Купи тук

Как да си купя е-Винетка

Закупуване на е-Винетка в търговската мрежа на компанията е възможно през следните канали:1. Онлайн на A1.bg и през приложението Моят А1

Не е задължително клиентът да има направена регистрация в сайта. Покупката на е-Винетка става в 3 лесни стъпки:

Стъпка 1

Избор на тип превозно средство спрямо посочените категории

Стъпка 2

Въвеждане на данните на автомобила

Стъпка 3

Плащане с дебитна или кредитна карта

2. В магазин на А1

Необходимо е клиента да предостави:

 • Информация за типа на превозното средство спрямо посочените категории
 • Данните на автомобила
 • Възможните начини за плащане са в брой, с дебитна или кредитна карта


Намери най-близкия до теб магазин
3. Чрез SMS

Закупуване на електронна винетка става бързо и лесно и чрез SMS. За клиенти на А1 и за автомобили категория 3 с държава на регистрация България е необходимо да се изпрати регистрационния номер на превозното средство на кратък номер:

 • 1002 за уикенд е-Винетка
 • 1007 за седмична е-Винетка

Активацията се потвърждава с потвърдително съобщение и сумата се начислява в следващата фактура.Допълнителна информация:

 • Услугата е достъпна за клиенти с абонамент за мобилна услуга към А1, не важи за потребители на А1 предплатена услуга.
 • Лимит: чрез SMS могат да бъдат закупени винетки на стойност до 25лв. в рамките на един таксуващ период от всеки мобилен номер.
 • Чрез SMS може да се активира само уикенд и седмична е-Винетка, за превозни средства категория 3 и държава на регистрация България.
 • При покупка на уикенд е-Винетка от понеделник до 11:59ч. петък, същата влиза в сила от 12:00ч. първия петък, следващ датата на изпращане на SMS-a.
 • При покупка на уикенд винетка от 12:00ч. в петък до 23:59ч. в неделя, същата е валидна от момента на заявяване до 23:59ч. в неделя.
 • При поръчка на седмична винетка, същата влиза в сила от момента на получаване на потвърдителен SMS – разписка за успешна активация.
 • При грешно въведен регистрационен номер, А1 не носи отговорност и сумата е дължима от клиента в следващата му месечна фактура към А1.
 • Всеки изпратен SMS се таксува спрямо тарифния план на клиента.

Важно!

 • e-Винетката се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер.
 • Собственикът, ползвателят и/или третото лице – купувач носят отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса. В този случай се счита, че за съответното пътно превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса, след като информацията вече е подадена с неправилно декларирани данни.
 • При неправилно въведени данни и активирана е-Винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.
 • При закупуване на е-Винетка, купувачът е задължен да въведе регистрационен номер на пътното превозно средство, категорията му и да посочи периода на валидност на винетната такса.
 • Началната дата на валидност на е-Винетката не може да бъде по-голяма от 30 дни от датата на закупуването й.
 • Автомобилите от Категория 1 и 2 - тежкотоварни автомобили закупуват е-Винетки до въвеждането на системата за заплащане на такси за изминато разстояние - тол такси.
 • За превозни средства категория 1 и категория 2 е необходимо да се посочи емисионен клас на превозното средство. Емисионният клас е европейски екологичен стандарт, указващ стойността на вредните емисии, произведени от всяко моторно превозно средство. Тежкотоварните автомобили от Категория 1 и Категория 2, които отговарят на екологичен стандарт „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“ или „EEV“ могат да се възползват от по-ниски тарифи на винетните такси, когато могат да докажат степента на екологичност със съответните документи. За повече информация вижте чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата.
 • Новото от 01.01.2019 г. са и винетки за ремаркета и каравани: когато пътно превозно средство от Категория 3 е с прикачено ремарке/каравана независимо от броя оси на на ремаркето/караваната, собственикът или ползвателят трябва да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на компoзицията надвишава 3,5 тона.

А1 България е официален търговски представител и разпространител на електронни винетки в партньорство с „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД (ИТС EАД). ИTC ЕАД e вписан в Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

е-Винетка

Често задавани въпроси


Не намирате каквото търсите?