Интелигентно сметосъбиране

Свържете се с нас

Цялостно решение за оптимизация на дейностите по сметосъбиране

A1 Smart Waste management е високотехнологично решение за дигитализация и управление на процеса по сметосъбиране. Услугата е базирана на облачна система, която позволява следене на всички обекти за сметосъбиране на съответната територия и прилагане на специфична организация на тази дейност съобразно теглото на събраните отпадъци.


Услугата включва, както инсталиране на хардуерни елементи към камионите и контейнерите за смет, така и софтуер за проследяването им.


Чрез визуализация на всички важни параметри в потребителски интерфейс, клиентът разполага с информация в реално време за броя и локацията на контейнерите и камионите, нивото на запълняемост на същите, маршрутите на камионите при сметосъбирането и други.

Self-service

Предимства на решението:

 • Оптимизация на броя и местоположението на контейнерите
 • Проследяване на местоположението на контейнерите в реално време
 • Мониторинг на нивото на запълване и обслужване
 • Подобрено качество на услугата по сметоизвозване
 • Намалени разходи за гориво, поддръжка и заплати
 • Ефективно планиране на всички дейности по сметосъбиране

Основни функционалности на услугата:

 • Следене на движението на камионите в реално време;

 • Следене за вдигане на контейнерите;

 • Измерване на теглото на контейнерите по време на изпразването им в камиона;

 • Записване на дата, час, координати, тегло на конкретните контейнери при вдигането;

 • Отчитане на количеството събрани отпадъци в реално време;

 • Локализиране и визуализация на местоположение на камиона и времето на изхвърляне;

 • Анализ на процеса на събиране и извозване на отпадъците:

  • Тегло на ниво контейнер;

  • Тегло на ниво камион.

 • Събиране в облачна платформа и анализ на данните за процеса по сметосъбиране;

 • Визуализация на събраните данни в web-базиран интерфейс с богата визуализация на данните, в графичен вид и месторождението на обектите на карта;

 • Автоматична идентификация на контейнера с UHF RFID идентификатор.

Елементи на решението за интелигентно сметосъбиране


 1. icon 1
  Попълнете формата и изпратете Вашето запитване
 2. icon 2
  Наш специалист ще се свърже с Вас по телефона до 24 часа за уточняващи детайли
 3. icon 3
  В удобно за Вас време ще насрочим среща

Sales lead