Samsung Galaxy Z Flip5 256 GB
Galaxy Z Flip5 256 GB

Samsung Galaxy Z Flip5 256 GB

Цена на изплащане:62,50 лв./мес.
Цена в брой:1499,99 лв.
  • Изберете цвят:
  • В комплект с безжични слушалки ttec Mode
  • 6.7" (17,02 см) FHD+ дисплей /3.4" (8,64 см) HD+ дисплей
  • Snapdragon 8 Gen 2
  • 12 MP + 12 MP основна камера и 10 MP предна камера

с абонамент за:
Виж всички тарифни планове

с абонамент за:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
А1 М клас Unlimited+информация
препоръчителен план
62.50 лв.
61.98
А1 М клас Unlimitedинформация
62.50 лв.
46.49
А1 М клас 4XLинформация
62.50 лв.
61.98
А1 М клас 3XLинформация
64.60 лв.
41.32
А1 М клас 2XLинформация
64.60 лв.
30.99
A1 M клас XLинформация
65.95 лв.
25.83
A1 M клас Lинформация
77.08 лв.
19.53
A1 M клас Mинформация
77.08 лв.
13.43
Виж всички тарифни планове
  • Всички цени са без ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 2 години. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертите за закупуване на устройство важат за нови и за настоящи клиенти с изтекъл или изтичащ в рамките на три месеца договор за абонаментния план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към А1 България; и за които е налице положителна кредитна оценка, която позволява сключване на договор на изплащане за съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, възможността за предоставяне на устройство в брой или по договор на изплащане, може да бъде ограничена или отказана, за което клиентът се уведомява.
  • За повече информация: *88 и в магазините на А1 България или партньорската мрежа.