Новини

Медия център

обратно

Мобилтел приключи процеса по интегриране на кабелния оператор blizoo


На 12 април 2017 година приключи успешно вливането на кабелния оператор „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД (blizoo) в „Мобилтел“ ЕАД (Мтел). След официалното вписване на промяната Мтел ще продължи да обслужва клиентите на blizoo и ще поеме всички права, задължения и отговорности по сключените от blizoo договори както с клиенти, така и с подизпълнители. Освен това Мтел ще продължи да поддържа портфолиото от услуги с търговска марка blizoo, както и търговската мрежа с тази марка.

С това формално се приключва процесът по интегриране на blizoo и Мтел, след като сделката по придобиването на кабелния оператор беше обявена на 29 юли 2015 година. През изминалите две години услугите на двете компании и техните структури бяха постепенно интегрирани. Придобиването позволи на Мтел да стане най-голямата компания в България по брой клиенти на фиксиран интернет и втората по големина по брой клиенти на ТВ услуги и по този начин да затвърди позицията си на водещ телекомуникационен оператор в страната.

Вливането на blizoo в Мтел е свързано най-вече с вътрешната организация на компанията като телекомуникационен оператор и нейните пазарни позиции. Обединението на двете дружества няма да доведе до промяна в условията на действащите договори, сключени с blizoo. Единствената разлика е, че клиентите на blizoo ще бъдат обслужвани от Мтел в магазини с търговска марка Мтел и blizoo.

Вливането на blizoo в Mtel ще бъде отразено естествено и в Общите условия на „Близу Медиа енд Броудбенд“ ЕАД за взаимоотношенията с крайните потребители, като промените са свързани единствено с формалното приключване на процеса по вливане на blizoo в Мтел и не засягат условията (в това число цените и срока) на договорите на потребителите. Тези Общи условия са достъпни на уеб сайта на Мтел: https://www.mtel.bg/otgovornost-obshti-uslovia-i-pravila.

Вливането е осъществено въз основа на Договор за преобразуване между „Близу Медиа енд Броудбенд“ ЕАД, ЕИК 201344312 (Преобразуващо се дружество) в „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК 131468980 (Приемащо дружество) и е извършено в съответствие с българското законодателство, след получаване на всички необходими разрешения. То е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 12.04.2017 година.
За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg