обратно

Експерт в отдел "Контролинг Технологии"


Идеи за дигиталното бъдеще
Възможно е с теб

В A1 България ние вярваме в професионалната етика и почтеността и затова полагаме усилия да изградим и поддържаме благоприятна среда и култура, основана на равни възможности за растеж и развитие. За нашия екип "Контролинг Технологии" се нуждаем от експерт, който ще помогне за по-нататъшното укрепване на нашия опит и винаги ще търси повече от отговорите.

Ако искаш да:
 • участваш в предоставянето на финансови консултации, които да подпомагат процеса на вземане на решения в стратегически направления на компанията;
 • оказваш подкрепа по всички контролингови въпроси на звена отговарящи за Фиксирани, Мобилни Мрежи и Информационни Технологии;
 • участваш активно в дискусии по повод съставянето на финансови оценки / бизнес кейсове за определени проекти или инициативи;
 • съдействаш за предоставяне на анализи на проекти и резултати като изготвяш предложения за подобрение;
 • участваш в процеса на алокиране на разходи и приходи по дейности и услуги на база на причинно-следствена връзка;
 • участваш активно в процеса на финансово планиране и бюджетиране;
 • участваш в процеса на финансово планиране и анализ на договорите за лизинг/наем съгласно МСФО 16;
 • съдействаш в процеса по одобрение на поръчки, договори и анекси във връзка с текущи и нови проекти в компанията.

И притежаваш:
 • висше образование по Финанси, Счетоводство или Икономика;
 • опит в телекомуникациите и/или на подобна позиция е предимство;
 • опит и умения за работа със SAP (CO; FI) се счита за предимство;
 • познаване на счетоводните стандарти, включително МСФО 16, се счита за предимство;
 • много добра компютърна грамотност – отлични познания в MS Excel;
 • много добро ниво на владеене на английски език;
 • аналитично мислене и умения за решаване на проблеми под напрежение;
 • проактивност, адаптивност и отлични комуникативни умения.

Ние ти предлагаме:
 • възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии и да работиш за лидера на пазара на телекомуникации;
 • сигурност в бързо променяща се и динамична среда;
 • работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • атрактивен социален пакет и допълнителни придобивки;
 • възможности за обучения и досег с най-новите технологии;
 • гъвкавост в работното време и място.

Кандидатствай сега!

Ако имаш въпроси, свързани с обявата, моля свържи се с Яна Младенова /yana.mladenova@a1.bg/.

Социалните придобивки за тази позиция сa:


Краен срок за кандидатстване: 22 Август 2022
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.