обратно

Техник в град Разград


Имаш ли желание да участваш в изграждането, поддържането и подобряването на кабелната разпределителна мрежа на компанията?

Ако отговорът ти е „да“ и имаш интерес още да:

 • поддържаш необходимото техническо ниво на кабелната разпределителна мрежа;
 • откриваш и своевременно отстраняваш дефекти и повреди;
 • даваш регулярен отчет за извършената работа и състоянието на мрежата;
 • участваш както в дейности по основно подобряване на мрежата, така и по отстраняване на аварии по спешност периодично извършваш профилактика на съоръженията в мрежата, като прилагаш и следиш за спазването на стандартите и техническите изисквания, заложени при проектирането на кабелната мрежа;
 • участваш във включването на клиенти към кабелната разпределителна мрежа като инсталираш услугите на компанията;
 • обучаваш клиента за използването на устройствата и услугите;
 • изключваш клиенти / незаконни включвания към кабелната разпределителна мрежа, събираш и предаваш крайни устройства.
 • при основно месечно възнаграждение в размер на 1000 лв.

Ти си подходящ кандидат, ако притежаваш:
 • средно специално (техническо) образование;
 • шофьорска книжка;
 • необходимите знания и умения по изграждане и поддържане на кабелни мрежи;
 • добра компютърна грамотност;
 • завършени курсове по електротехника и/или телекомуникации и III-та квалификационна група по електробезопасност ще се счита за предимство.


Кандидатствай сега!

Ако имаш въпроси, свързани с обявата, моля свържи се с Пламен Василев /plamen.vasilev@a1.bg/

Социалните придобивки за тази позиция сa:


Краен срок за кандидатстване: 02 Декември 2020
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.