5G ULTRA - истинска 5G технология

Какво означава 5G ULTRA?

5G ULTRA е мрежата, която следва върховите технически постижения в областта на 5G технологиите. Ние избрахме ново име за нашата 5G мрежа, за да помогнем на клиентите да разграничат технологията, която гарантира предимствата на истинската 5G мрежа.

Защо 5G ULTRA е по-бързa?

Съществуват различни технологии за пренос на данни и те определят коренно различно клиентско преживяване. Например, при 5G DSS ресурсът между 4G и 5G е споделен, но не предлага особени предимства, тъй скоростите са съизмерими с тези в 4G. При DSS технологията се използва една апаратура и за двете поколения мрежи. Този вид решение позволява използването на съществуващата инфраструктура за предлагането на 5G услуги, но тъй като ресурсът между 4G и 5G е общ, скоростите и на двете са по-ниски отколкото за всяка една технология поотделно. 5G DSS дава само 5G покритие на база на текущо изградената 4G мрежа, без да осигурява основните предимства на истинската 5G технология.

За разлика от 5G DSS, 5G ULTRA работи на 5G честоти, използвайки лента с широчина от 100 MHz, която е по-голяма от съвкупната честотна лента на всички предходни технологии взети заедно в една посока на предаване. Освен че използва по-ефективно честотния спектър, това осигурява по-голям капацитет за клиентите и в пъти по-големи скорости на сваляне и качване на данни. Немислимите доскоро скорости на сваляне от над 1000 Mbps са вече реалност при 5G ULTRA. В мрежата на А1 има регистрирани скорости от над 1 400 Mbps.

Защо А1 инвестира в бързината?

Като технологичен лидер А1 вярва, че качеството на мрежата има значение и затова разграничава технологиите. Ние се фокусираме върху предоставянето на изцяло ново клиентско преживяване чрез възможността за достигане на многократно по-висока скорост и малко времезакъснение в нашата 5G мрежа. Затова инвестираме във внедряването на 5G на спектър в обхват 3600MHz и 5G оборудване. Неслучайно близо 90% от операторите по света са стартирали своите 5G мрежи със специално заделен 5G спектър. 5G мрежата на А1 стартира през ноември 2020 г. и е изградена с 5G радио оборудване на европейски доставчик. 5G ULTRA е и основата, върху която ще надграждаме 5G технологията, предлагайки и в бъдеще ултра малко времезакъснение, възможности за профилиране и персонализиране на услугите и редица други нововъведения.

5G ULTRA ще даде тласък за високотехнологично развитие на много индустрии - транспорт, образование, енергетика, здравеопазване, сигурност, гейминг и други - и ще бъде в основата на много иновации.