Плащане онлайн

Всеки клиент на новите тарифни планове A1 ONE, A1 ONE Unlimited и A1 Surf който заплати месечната си фактура за тях онлайн през мобилното приложение или уеб портала Моят А1 , получава 1 лв. отстъпка от месечната такса на тарифния си план и бонус 500 MB мобилен интернет на максимална скорост


  1. Вземи нов тарифен план A1 ONE, A1 ONE Unlimited и/или A1 Surf

  2. Плащай сметката си онлайн през Моят А1 всеки месец

  3. Получаваш 1лв. отстъпка от месечната такса и бонус 500 МВ на макс. скорост

  4. Изчакай потвърдителен SMS

Правила за получаване на отстъпка и бонус при плащане онлайн

Моят A1

Отстъпката в размер на 1 лв. от месечната такса и бонус 500 МВ на максимална скорост са валидни за всички номера с абонамент за новите тарифни планове A1 ONE и A1 ONE Unlimited и тарифни планове за мобилен интернет A1 Surf, в сила от 01.06. 2020г. Бонусът 500 МВ на максимална скорост се активира до 48 часа след плащането на месечната фактура и е валиден до края на месечния таксуващ период, а неизразходваният трафик не се прехвърля за следващ период. Отстъпката от месечната такса на тарифния план се отразява в следващата фактура.

През кои канали мога да платя фактурата си онлайн, за да получа бонус 500 МВ и отстъпка 1лв. от месечната такса?

Каналите, които са включени в кампанията са:

  • мобилното приложение Моят А1
  • уеб портала (www.a1.bg ) Моят А1