Плащане онлайн

Всеки клиент (физическо лице) на новите тарифни планове A1 ONE, A1 ONE Unlimited и A1 Surf, който заплатил месечната си фактура за тях онлайн през: a) мобилното приложение или уеб портала Моят А1, с регистрация; б) през www.a1.bg с банкова карта, без регистрация; в) през уеб портала Моят А1 (с регистрация) и на www.a1.bg (без регистрация) с избор на плащане с QR код ползвайки A1 Wallet; г) през SMS за издадена фактура, получава получава 1 лв. отстъпка от месечната такса на тарифния си план и бонус 500 MB мобилен интернет на максимална скорост.


  1. Вземи нов тарифен план A1 ONE, A1 ONE Unlimited и/или A1 Surf

  2. Плащай сметките си онлайн всеки месец, през посочените канали

  3. Получаваш 1лв. отстъпка от месечната такса и бонус 500 МВ на максимална скорост

  4. Изчакай потвърдителен SMS

Моят A1

През кои канали мога да платя фактурата си онлайн, за да получа бонус 500 МВ и отстъпка 1лв. от месечната такса?

Каналите, които са включени в кампанията са:

  • Моят А1 - мобилното приложение и уеб портала (с регистрация)
  • Моят А1 - уеб портала (с регистрация), с избор на плащане с QR код ползвайки A1 Wallet
  • www.a1.bg с банкова карта (без регистрация)
  • www.a1.bg с банкова карта (без регистрация), с избор на плащане с QR код ползвайки A1 Wallet
  • През линк в SMS за издадена фактура

Отстъпката в размер на 1 лв. от месечната такса и бонус 500 МВ на максимална скорост са валидни за всички клиенти, физически лица с номера на абонамент за новите тарифни планове A1 ONE и A1 ONE Unlimited и тарифни планове за мобилен интернет A1 Surf, в сила от 01.06. 2020г. Бонусът 500 МВ на максимална скорост се активира до 48 часа след плащането на месечната фактура и е валиден до края на месечния таксуващ период, а неизразходваният трафик не се прехвърля за следващ период. Отстъпката от месечната такса на тарифния план се отразява в следващата фактура.

Правила за получаване на отстъпка и бонус при плащане онлайн