обратно

Водещи принципи

В светлината на технологичната еволюция и свръхбързата дигитализация никой не знае как ще изглежда светът през 2050 г., но A1 Group е готова да посрещне нуждите на настоящето и бъдещето.

 

Общата цел, стратегия и култура на A1 Group са подчинени на посланието "Даваме енергия на дигиталния начин на живот". От една страна A1 Group предлага най-съвременната мрежова инфраструктура, а от друга подпомага дигиталния начин на живот. Това се отразява и на начина на управление на Групата – чрез подкрепа на разнообразието, стимулиране на мотивираността и насърчаване на космополитния и модерен начин на работа. През 2016 г. бяха създадени водещите принципи на A1 Group, които подкрепят новите методи на работа в компанията и които ще влияят върху всяка нейна стъпка в близко бъдеще.

 

 

Доверие

Доверието създава среда, в която любопитството, откритостта и сътрудничеството са ключови. Всички в A1 Group вярват в знанието, в предоставянето на свобода на действие в работата на служителите, и в почтеността, така че всички – клиенти, партньори и служители – да имат доверие в бранда. Това помага на компанията да става по-добра всеки ден.

 

Екип

Всички компании в A1 Group работят заедно, като използват общите предимства и силни страни на Групата, за да отговорят на високите очаквания на клиентите. Екипната работа е от основна важност за компанията. Всяко мнение се зачита и всеки има свобода на действие.

 

Динамика

Дигиталният свят се променя всеки ден и времето за адаптация е ограничено. Затова всички в A1 Group са любопитни и вземат решения, които се реализират бързо. Екипът на Групата не спира да се учи и винаги е готов за ново начало!

 

Клиентско изживяване

Доверието на клиентите е от основна важност за A1 Group днес и в бъдеще. Защото нито един бизнес не може да съществува без своите клиенти.