Временно активиране на мобилни услуги (след спиране при незаплатено в срок задължение)

Изходящите ти мобилни услуги са спрени, заради незаплатена в срок месечна фактура?

За да възстановиш ползването на своите услуги, може да заплатиш сметката си бързо и лесно чрез:

  1. Плащане на месечни сметки през онлайн каналите:
 • Моят А1 - мобилното приложение и на А1.bg(с регистрация)
 • Моят А1 - на A1.bg (с регистрация), с избор на плащане с QR код, ползвайки A1 Wallet
 • a1.bg с банкова карта (без регистрация)
 • с банкова карта (без регистрация), с избор на плащане с QR код, ползвайки A1 Wallet
 • През линк в SMS за издадена фактура
 1. Възстановяване на спрените мобилни услуги, чрез услугата “Временно активиране”.

Когато изходящите ти мобилни услуги са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш достъпа до всяка от тях отново и да ги ползваш пълноценно в периода преди заплащане на задълженията. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни след спиране на изходящите ти услуги. За да се възползваш от максималния срок от 5 дни, препоръчваме да я активираш непосредствено, след като получиш уведомителен SMS за ограничаване на услугите.


Условия за ползване на услугата “Временно активиране”:

 • Ако си получил уведомителен SMS, предлагащ възможността за активация на тази услуга;
 • Услугата може да бъде активирана веднъж месечно на всеки от спрените ти мобилни номера, получили уведомителен SMS за активацията й;
 • Ще получиш уведомителен SMS след активация на услугата, както и след като изтече валидността й;
 • Може да се възползваш от услугата, ако си частен или бизнес клиент, който не се обслужва от акаунт мениджър, ползващ абонаментен план от А1 за мобилни услуги (важи за мобилна гласова услуга и/или мобилен интернет). Потребители на: предплатени услуги, фиксирани услуги, бизнес клиенти - обслужвани от акаунт мениджър, потребители с открадната/загубена SIM карта, или такива в процес на събиране на вземания, не могат да се възползват от услугата;
 • Ако не си се отказал по свое желание от възможността за възползване от тази услуга;
 • Срокът за заплащане на фактурата ти е изтекъл и са спрени единствено изходящите ти услуги (услугата не се предлага при спрени и изходящи, и входящи услуги);
 • Не си спрян за надвишен кредитен лимит;
 • При надвишаване на кредитния си лимит, изходящите ти услуги/обаждания ще бъдат спрени, дори и да имаш валидна услуга “Временно активиране”.

Цена на услугата и активация

 • “Временно активиране” e с еднократна такса от 2,99лв. с ДДС за номер. Тя се начислява след успешна активация на услугата и се отразява в следващата издадена фактура само за номера, който я е активирал.
 • Активацията на услугата се осъществява след получен SMS с кратък номер, чрез който да се заяви. Не е налична възможност за активиране през друг канал и не важи за номера, които не са получили SMS с код за активация.
 • От услугата “Временно активиране” може да се възползваш за максимум до 5 дни след спиране на изходящите услуги и получаване на уведомителен SMS за активацията й.
 • За да се възползваш от максималния срок за ползване на услугата от 5 дни, препоръчваме да я активираш непосредствено, след като получиш уведомителен SMS.
 • Таксата за допълнителната услуга “Временно активиране” не е обвързана с други такси и услуги посочени в ценоразписа на А1, включително такса “Повторно включване”.