Цени на допълнителни услуги за клиенти на договор 

Услугите, посочени в Ценоразписа могат да се ползват от абоната по негова инициатива или когато е приложимо. Абонатът може да заявява ползване на допълнителни електронни съобщителни услуги чрез всеки от съществуващите канали за обслужване на клиенти при условията на Ценоразписа, индивидуалния му договор или при ценови и неценови условия, с които абонатът изрично се е съгласил.

Цените, посочени в Ценоразписа, се прилагат единствено, ако Операторът и Абонатът не са се съгласили изрично за прилагане на друга цена.Наименование на услугатаЦена с ДДС
Такса активация и свързване към мрежата на А1 България ЕАД за мобилни услуги 9,99 лв.
Такса активация и свързване към мрежата на А1 България ЕАД за фиксирани услуги при срочен абонамент 9,99 лв.
Такса инсталация на фиксирани услуги 29,99 лв.
Активация и свързване към мрежата при безсрочен абонамент за фиксиран интернет, телевизия и Net Box 39,99 лв.
Такса смяна на адрес за Цифрова телевизия и/или фиксиран интернет, Фиксирана телефонна услуга (приложима за тарифни планове, предлагани до 05.06.2016 г. ) 19,90 лв.
Такса смяна на адрес за фиксирани услуги 19,99 лв.
Такса инсталация и настройка на специализирано оборудване за приемане на сигнал от втори спътник за Сателитна ТВ 39,99 лв.
Такса смяна на адрес за услуга Net Box 4,99 лв.
Такса инсталация при добавяне на допълнителен приемник в последствие за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност (приложима за тарифни планове, предлагани до 05.06.2016 г.) 9,90 лв.
*Такса за ползване на статичен IP адрес към фиксиран интернет – 1 бр 1,99 лв./месец.
Изходящо повикване към номер 088 1881 - Смарт линия 0,24 лв./мин.
Изходящо повикване към номер 1888 - Musicall 0,06 лв./мин.
Цена за изпращане на SMS към номер 1888 - Musicall Безплатно
Изходящо повикване към номера с формат +359 881 xxxxxx или към *хххх Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване към мобилната мрежа на А1, разговорите не черпят от отстъпката, в случай че се ползва такава)
Изходящо повикване от мобилен номер към номер с формат 0700xxxxx Спрямо тарифния план на абоната
Изходящо повикване към номера с формат 1700xxxxx Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване към мобилната мрежа на А1 разговорите не черпят от отстъпката, в случай, че се ползва такава)
Смяна на номер от услугата Любим номер 2,90 лв.
Смяна на номер от услугата Семейство и приятели 0,60 лв.
Абонамент за услугата Musicall 0,60 лв.
Сваляне на една Musicall мелодия 1,50 лв.
Видео разговор в мобилната мрежа на А1 0,59 лв./мин.
Видео разговор към други мобилни мрежи в страната 0,59 лв. / мин.
Обслужване на клиенти *88 и 123 - цена на едно обаждане (посочената цена не се прилага за клиенти, които ползват тарифни планове за бизнес абонати)
Наименование на услугатаЦена с ДДС
Автоматично меню 0,06 лв./обаждане
Свързване със сътрудник 0,06 лв./обаждане
Изходящо повикване към номер +35988123 от роуминг При обаждане от страна в Европейския съюз е безплатно. В останалите случаи таксуването е според роуминг тарифния план.
Изходящо повикване към номер +35988123 - Център за обслужване на клиенти на фиксирани услуги, както и на клиенти от всички останали мрежи Спрямо тарифния план на абоната (изходящо повикване към мобилната мрежа на А1)
WAP и Мобилен Интернет през GPRS Информация за WAP и Мобилен Интернет през GPRS е публикувана на http://www.A1.bg/wap-i-GPRS-internet
Кратко текстово съобщение (SMS) в рамките на един таксуващ период Информация за SMS е публикувана на www.A1.bg/saobshtenia-sms
Кратко мултимедийно съобщение (MMS) в рамките на един таксуващ период Информация за MMS е публикувана на www.A1.bg/saobshtenia-mms
Международни разговори по договор за мобилни телефонни услуги Информация за международните разговори е публикувана на www.A1.bg/tseni-za-mezhdunarodni-razgovori
Роуминг тарифни планове Информация за роуминг тарифните планове е публикувана на www.A1.bg/tarifni-planove
Статичен IP адрес към услуга Net Box - 1 бр. 3,60 лв./ месец  • *Таксата влиза в сила от 01.08.2020г.
  • КРЕДИТЕН ЛИМИТ (месечен кредитен лимит за текущо потребление)
  • Кредитен лимит по новопридобита SIM карта - 100 лв. (без ДДС).
  • В случай, че Абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, кредитният лимит по съответната SIM карта може да бъде увеличен по заявка на Абоната на 2000 лв. (без ДДС).