Цени на услуги за абонати по договор, по чл. 231а, ал.1, т. 3, б “б“ от Закона за електронните съобщенияДо 28.11.2018 г. включително се прилага „Такса уведомяване за просрочено задължение“ – 1,99 лв. с ДДС. След тази дата посочената такса няма да се начислява на абонатите на А1.Наименование на услугатаЦена с ДДС
Смяна на SIM карта 9,90 лв.
Нова SIM карта с договор без значение от неговата продължителност Безплатно
Възстановяване на достъпа до мрежата 12,00 лв.
Смяна на тарифен план към промоционални условия 24,99 лв.
Смяна на роуминг тарифен план Безплатно
Златен номер (пример: 0888888666) 3 600 лв.
Сребърен номер (пример: 0887225588) 360 лв.
Сребърен+ номер (пример: 0882662266) 690 лв.
Платинен номер (пример: 0888888888) 36 000 лв.
Номер по избор (извън специалните категории) 36 лв.
Смяна на номер /не включва номер по избор/ 24 лв.
Такса повторно включване 2,49 лв.
Такса уведомяване за просрочено задължение (в сила до 28.11.2018) 1,99 лв.
Такса за събиране на дължими суми 8% от неплатените просрочени суми по фактури за съответните услуги и/или закупени устройства.
Такса за създаване на нова партида 12 лв.
Разделяне / обединяване на фактури / партиди 12 лв.
Смяна на собственост 12 лв.
Детайлна разпечатка на хартиен носител - от 1 до 3 месеца (еднократно за минал период) 4,80 лв.
Детайлна разпечатка на хартиен носител - от 4 до 6 месеца (еднократно за минал период) 14,40 лв.
Абонамент за детайлна разпечатка на хартиен носите - за ФЛ 1,99 лв. / месец
Абонамент за детайлна разпечатка на хартиен носител - за ЮЛ Безплатно
Дубликат на фактура Безплатно
Дубликат на гаранционна карта 12 лв.
Уверение за липса на задължения към А1 България ЕАД 12 лв.
Парола за забрани - нулиране Безплатно
Смяна на адрес за кореспонденция/официален Безплатно
Номер за факс 12 лв.
Номер за данни 12 лв.
Предоставяне на PUK код чрез SMS 3,90 лв.
Предоставяне на отключващ код за мобилен телефон на стойност до 500 лв., закупен с ДД (Пакет / А1 клуб / лизинг). 20 лв.
Предоставяне на отключващ код за мобилен телефон на стойност над 500 лв., закупен с ДД (Пакет / А1 клуб / лизинг). 150 лв.
Предоставяне на отключващ код за мобилен телефон закупен по ценова листа без дългосрочен договор - включително и апарат закупен с Предплатена карта. Безплатно
Предоставяне на отключващ код за 3G USB модем, закупен с дългосрочен договор (Пакет / А1 клуб / лизинг). 20 лв.
Такса преинсталиране на софтуер.* 24 лв.
Такса Компонент пакет Виж тук

 

* Таксата се заплаща от потребител на устройство с операционна система Android в случаите, когато същото е заключено с потребителски профил и допълнителни защити, и е върнато в 14-дневния срок при продажба от разстояние или извън търговски обект, при което е необходимо да бъде извършена преинсталация на софтуера и възстановяване на заводските настройки, за да може устройството да бъде отново използвано, като извършването на тези дейности е за сметка на потребителя, за които той заплаща обезщетение за намалена стойност на устройството в размер на посочената такса

 

НеустойкиЦена без ДДС
Неустойка устройство(медиен център за цифрова телевизия или друг вид крайно устройство за услугите Цифрова телевизия и/или фиксиран интернет) 100 лв.
Неустойка устройство (дистанционно за медиен център за цифрова телевизия, захранващ кабел, HDMI кабел или SCART) 15 лв.
Неустойка устройство Voicebox 90 лв
Неустойка 4G устройство за услугата Net Box 140 лв
Неустойка 5G устройство за услугата Net Box 400 лв
Неустойка устройство STB (Set-top box)+ смарт карта за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 99 лв
Неустойка устройство САМ (Conditional-access module) + смарт карта за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 69 лв
Неустойка устройство сателитна чиния + конвертор за 1 STB за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 49.90 лв
Неустойка устройство сателитна чиния + конвертор за 2 STB за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 75.90 лв
Неустойка устройство сателитна чиния + конвертор за 3 и 4 STB за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 99.90 лв
Неустойка устройство ( IP телефонна централа за пакети A1 офис централа S и М ) 200 лв
Неустойка устройство ( IP телефонна централа за пакети A1 офис централа L и XL ) 380 лв
Неустойка устройство ( IP телефон за пакети A1 офис централа ) 40 лв
Неустойка устройство ( IP телефон VIP за пакети A1 офис централа ) 80 лв
Неустойка устройство ( IP телефон DECT за пакети A1 офис централа ) 55 лв
Неустойка устройство ( IP база за DECT телефон за пакети A1 офис централа ) 55 лв
Неустойка устройство ( Cisco Meraki MR20 за пакети A1 Smart Net - Indoor) 300 лв
Неустойка устройство (Cisco Meraki MR70 за пакети A1 Smart Net - Outdoor) 500 лв
Неустойка устройство ( 4-канален NVR с хард диск за пакети А1 Видеонаблюдение) 200 лв
Неустойка устройство ( 8-канален NVRс хард диск за пакети А1 Видеонаблюдение) 300 лв
Други услуги
Активиране на клиентска парола Безплатно
Такса възстановяване на услуги след физическо изключване 9.99 лв.
Такса настройка на устройство фиксирани услуги 19.99 лв.
Такса инженерно посещение фиксирани услуги 19.99 лв.
Такса експресна инсталация до 24 часа 29.99 лв.
Такса инсталация на допълнителен ТВ приемник 9.99 лв.
Такса оборудване - фиксиран интернет 49.99 лв.
Такса оборудване фиксирани услуги - периферия 14.99 лв.
Tакса оборудване - Цифрова телевизия 99.99 лв.
Tакса оборудване - Сателитна Чиния + конвертор за 1 STB за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 49.99 лв.
Tакса оборудване- Сателитна Чиния + конвертор за 2 STB за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 75.99 лв.
Tакса оборудване - Сателитна Чиния + конвертор за 3 и 4 STB за услугата Цифрова телевизия през сателитна свързаност 99,99 лв.
Дистанционно управление 9,99 лв.
Такса допълнителни материали за телевизия (CONAX карта) 9,90 лв.
Вътрешно окабеляване на 1 бр. пост за А1 офис централа 120 лв.
Прозвъняване на кабелите за 1 бр. пост за А1 офис централа 12лв.
Инсталиране и конфигуриране на телефонни апарати към А1 офис централа с посещение на място, когато няма инсталация на телефонна централа 36 лв. + 6 лв. на телефон
Преконфигурация на налично оборудване към А1 офис централа с посещение на място - съществуваща телефонна централа, IP телефони 42 лв./ час
Инсталиране и конфигуриране на IVR (Автоматично гласово меню) към А1 офис централа, вкл. записване на съобщение от клиента и обучение за работа с IVR 60 лв.
Настройка на телефонна централа с пакети S и M на А1 офис централа след смяна на настройките на компютърната мрежа (вкл. при преместване на нов адрес) 120 лв.
Настройка на телефонна централа с пакети L и XL на А1 офис централа след смяна на настройките на компютърната мрежа (вкл. при преместване на нов адрес) 240 лв.
Месечна такса за поддръжка на частен APN – в сила от 15.06.2020 г 0,50 лева без ДДС
Такса администриране на заявка при предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси от 01.10.2021г ( повече информация тук) 14,40 лв.


Допълнителни услуги, свързани с настройка на мрежово оборудване от А1Включени човекочасове трудЕднократна такса в лева с включен ДДС
Първоначална настройка на рутер, всички модели от серия Cisco и Mikrotik 2 часа 119,98 лв.
Конфигуриране на DHCP 2 часа за конфигурация на 1 устройство 119,98 лв.
Предоставянето на допълнителни или промяна на IPv4 адреси 2 часа 119,98 лв.
Преконфигуриране от Trunk Port в Access Port и обратно 1 час за конфигурация на 1 устройство 59,99 лв.
VPN Account Management (Управление на акаунти за отдалечен достъп) 1 час за една промяна, за 1 VPN акаунт 59,99 лв.
Конфигуриране на NAT (например Port Forwarding) 1 час за една промяна, но не повече от 3 Port Forward конфигурации 59,99 лв.
Конфигуриране на GRE / IP Sec тунел 1 час 59,99 лв.
Конфигуриране на site to site тунел 1 час 59,99 лв.
Конфигуриране на management VLAN 1 час 59,99 лв.
Хостинг на master и/или slave DNS зони – еднократна настройка 1 час 59,99 лв.
Миграция на DNS зони, включващ план за миграция, изтегляне/импортиране на записите от DNS на клиента 10 часа 359,99 лв.


"Обезщетение за обработка на просрочени задължения съгласно чл. 27.1 от Общите условия (ОУ) за взаимоотношения между А1 и абонатите и потребителите на обществените мобилни мрежи на А1 по стандарти GSM, UMTS и LTE; чл. 36.3 от ОУ за взаимоотношения между А1 и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга; чл. 22.1 от ОУ за взаимоотношения между А1 и потребителите на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни; чл. 29.1 от ОУ за предоставяне на услугата сателитен интернет от А1; чл. 38.1 от ОУ за взаимоотношенията на А1 и потребителите на услугата „цифрова телевизия“, предоставяна от А1; чл. 38.1 от ОУ за предоставяне на услугата цифрова телевизия, предоставена през сателитна технология от А1; чл. 38.1 от ОУ на А1 за пренос на радио- и телевизионни програми чрез кабелна мрежа. (в сила от 29.11.2018 г., изм. 15.01.2019)"Цена/Обезщетение без ДДС
Сумата, която се събира от крайни потребители, покрива направените от А1 разходи по администриране (дейности по събиране и уведомяване) на просрочени плащания. Сумата се формира на база разпределение на относимите разходи за поддръжка и амортизация на системата за таксуване, мрежови разходи, и за персонал.Разходите се начисляват при забава на плащането, надхвърляща определения в Общите условия за услугата минимален срок от 15 дни след издаване на фактурата за съответното задължение. 2,00 лв.