Категории превозни средства, за които е приложимо тол таксуването. Цени в сила от от 01.07.2022 до 30.06.2023

 • Тежкотоварен автомобил между 3,5 т и 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса от 3,5 ( три и половина) до 12 (дванадесет) тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Товарен автомобил над
3,5 т. – до 12 т.
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,06 лв.

0,05 лв.

0,02 лв.
0,07 лв.

0,05 лв.

0,03 лв.
0,08 лв.

0,06 лв.

0,03 лв.
0,09 лв.

0,08 лв.

0,03 лв.

 • Тежкотоварен автомобил над 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса в състав от превозни средства 12 (дванадесет) или повече тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,16 лв.

0,13 лв.

0,09 лв.
0,17 лв.

0,15 лв.

0,11 лв.
0,18 лв.

0,15 лв.

0,11 лв.
0,20 лв.

0,17 лв.

0,11 лв.
Товарен автомобил над 12 т. с 4 + оси
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,23 лв.

0,21 лв.

0,15лв.
0,24 лв.

0,22 лв.

0,15 лв.
0,27 лв.

0,25 лв.

0,16 лв.
0,32 лв.

0,29 лв.

0,18 лв.

 • Автобуси между 3,5 т и 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници), които имат максимално допустима маса над 3,5 ( три и половина) тона до 12 (дванадесет) тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Автобуси от 3,5 т до 12 т
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,02 лв.

0,02 лв.

0,01 лв.
0,03 лв.

0,02 лв.

0,01 лв.
0,04 лв.

0,03 лв.

0,02 лв.
0,05 лв.

0,04 лв.

0,02 лв.

 • Автобуси над 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, които имат максимално допустима маса над 12 (дванадесет) тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Автобуси над 12 т
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,03 лв.

0,02 лв.

0,02 лв.
0,04 лв.

0,03 лв.

0,02 лв.
0,05 лв.

0,04 лв.

0,03 лв.
0,06 лв.

0,05 лв.

0,03 лв.