bob ценовa листа


Допълнителни пакети*

Месечен пакет от 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв./мес.
Еднократни допълнителни 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв.
Еднократни допълнителни 500 МВ 4G мобилен интернет 4.90 лв.
Месечен пакет от 500 МВ мобилен 4G интернет 4.90 лв./мес.

Допълнителни пакети**

Дневен пакет за 4G мобилен интернет от 1000 МВ 1.00 лв./ден
Дневен пакет за разговори от 1000 национални минути 1.00 лв./ден
Месечен пакет от 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв./мес.
Еднократни допълнителни 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв.
Месечен пакет за surfbob с включени 3000 МВ 4G мобилен интернет 9.00 лв.

Допълнителен пакет от 02.05.2018г.

Месечен пакет от 100 МВ мобилен интернет 1.00 лв./мес.

Всички посочени цени са в български лева и включват ДДС.

*Пакетите се предлагат за тарифни планове, с договори сключени преди 03.09.2016г.

** Пакетите важат за тарифни планове от ново портфолио, с договори сключени след 03.09.2016г. (за тарифен план easybob важат екстри за мобилен интернет 500МВ и 1500МВ, предлагани от 01.06.2017г.)