Архив на Общи условия

Архив на Общи условия на А1 България ЕАД

Общи условия за мобилни услуги на А1 България ЕАД, в сила до 14.08.2019 г.

Архив на Условия за ползване на bob тарифни планове

Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила до 30.03.2012 г.

Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила от 30.03.2012 до 28.04.2015 г.

Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила от 28.04.2015 до 18.05.2018 г.

Архив на тарифни планове: