Не може да изберете
международен номер?

Ние активно наблюдаваме трафика в нашата мрежа за да идентифицираме потенциални трафични измами и други подобни нерегламентирани дейности.

A1 Chatbot
A1 Chatbot

От съображения за сигурност обажданията към някои диапазони от международни номера, за които сме установили, че са свързани с трафични измами се блокират за избиране от мрежата на А1 България. Това се прави с цел да Ви предпазим от потенциални измами и свързано с тях нежелано тарифиране за международни обаждания.