Най-често срещани видове измами
(Phishing, Malware) и др.

Какво е Spam?

Най-често под понятието Spam се разбира измамна реклама, която обещава предполагаема печалба или изгодни сделки. Spam е използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения. Най-известната форма на спам е под формата на съобщения с рекламно съдържание по електронната поща.

A1 Chatbot
A1 Chatbot

Какво е фишинг (phishing)?

Фишингът е опит за измама, умишлена заблуда, с цел споделяне на данни за достъп до банкови сметки, онлайн разплащателни процесори, профили на доставчици на лицензирани услуги или софтуер, профили в онлайн магазини, лични профили, профили в социални мрежи и всякаква друга чувствителна информация. Ако опитът за измама успее и потребителят предостави доброволно исканата информация за достъп, престъпниците влизат в съответния профил и последиците от моментното невнимание, небрежност или непредпазливост на жертвата се установяват след време като открадната самоличност, източени средства от банкова сметка, генерирано потребление на текуща сметка от международни обаждания или SMS – и при клиенти ползващи мобилни услуги, изпращане на спам от пощенски акаунти или от профили в социални мрежи.

Какво е малуер (malware)?

Използва се като събирателен термин за различни видове софтуер, предназначен да повреди, наруши функционирането, открадне, разруши или като цяло да извърши негативни и нелегитимни действия в рамките на компютърни системи и smart устройства. Съществуват различни видове зловреден софтуер, които се различават по начинът, по който проникват в компютърните системи или smart устройства и се разпространяват в тях. Това може да стане чрез програми или файлове, в които е включен зловреден код или скрипт. Други се инсталират, като използват уязвимости в използваната операционна система, мрежовите устройства, антивирусните програми или други програми като уеб браузърите, при което е необходимо потребителят само да посети определена уеб страница. По-голямата част от случаите на инсталиране на зловреден софтуер в компютърните системи или smart устройства се дължи на действия на потребителите, които посещават уеб страници с нелегитимно съдържание, отварят приложения към имейли от непознати податели или свалят файлове от Интернет. Някои от по-често срещаните видове зловреден софтуер са така наречените вируси, червеи, троянски коне, задни врати, ботове, адуер, рууткит, спайуер и други. Щетите, които могат да нанесат са огромни, като варират от появяване на нежелани рекламни материали по време на сърфиране в Интернет, до кражба на лични данни, унищожаване на информация, забавяне или цялостно блокиране на работата на заразената компютърна система или smart устройство.

A1 Chatbot
A1 Chatbot

Какво е Botnet?

Ботнетът е измама, чрез която се злоупотребява с вашето устройство, за да се атакуват други такива. Това е мрежа от свързани компютри и други електронни устройства, всяко от които управлява един или повече ботове , като всички устройства в мрежата се управляват автоматично чрез команден сървър. Това дава възможност на атакуващия да извърши атака от името на ботнет мрежата. По този начин изглежда, че атаката е извършена от всички засегнати устройства, сред които е и вашето.

Ботнет мрежите най-често се използват за извършване на разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS), кражба на данни, изпращане на спам(Spam) и достъп до устройства и връзките им в локални/частни мрежи.