Тествай безплатно за 30 дни

ESET Родителски контрол за Android устройства е предвиден да защитава смарт телефоните и таблетите на цялото семейство с един лиценз.

Чрез приложението родителите могат да контролират и ограничават потреблението на интернет на детето и така да го предпазят от неподходящо или опасно съдържание.

Функционалности

 • Игри с правила

  Определяте кога и за колко време децата Ви могат да играят на устройствата си. Позволява изключения при молба на детето.

 • Още по-сигурни приложения

  Преконфигурирани филтри позволяват да управлявате кои приложения са достъпни за всяко от децата ви и по кое време.

 • Светлата страна на интернет

  Имате възможност да блокирате предварително зададени категории или отделни уебсайтове на база възрастта на детето.

 • Отчети за активността в интернет

  Възможност да наблюдавате дейността на детето и следите историята на потреблението му без да блокирате съдържание. Получавате достъп и до информация за най-посещаваните сайтове за последните 7 дни.

 • Винаги свързани

  Изпращайте съобщения на децата си, които трябва да бъдат прочетени, преди да може да се използва устройството отново.

 • Точно местоположение

  Можете да следите локацията на всяко устройство в семейството си в реално време.

 • Версия на български език

  Специално създаден интерфейс на български, който обяснява на децата защо имат това приложение и какво прави то.

Вижте повече

Видео

Активация*

Изпрати SMS на кратък номер 8088, с текст KID.

Деактивация

Изпрати SMS на кратък номер 8088, с текст STOP.

Цена

Цената е преференциална за A1 клиенти и е 5.95 лв. с ДДС на месец.


*Важи само за Android устройства

Често задавани въпроси


Условия за ползване на услугата ESET родителски контрол

 

І. Общи положения

Настоящите Условия уреждат отношенията между „A1 България“ ЕАД („A1 България“), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. "Кукуш"№ 1 и абонатите на услугата ESET родителски контрол.

1. ESET родителски контрол е приложение за мобилни устройства с Андроид операционна система („Услугата“), коeто позволява на Крайния потребител да управлява достъпа на управляваните потребители до определени групи уеб страници и/или мобилни приложения, да контролира времето за извършваните от тях дейности и да намира местоположението им. Услугата се предлага от A1 България („Организаторът“) със съдействието на „Тера Комюникейшънс” АД („Партньорът“) със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Цариградско шосе 113А.

2. Услугата е достъпна за ползване от всеки дееспособен абонат или потребител на мобилната обществена електронна съобщителна мрежа на A1 България (включително абонат по договор, потребител на предплатени услуги и услуги с марка “bob”), който използва мобилно устройство с Андроид операционна система – „Абонат“ или „Абонат на Услугата“.

2.1. Достъпът до Услугата се осъществява по три основни начина: (а) през сайт https://a1zona.bg.bg („Сайтът“); (б) чрез SMS комуникация на кратък номер 8088 и (в) през Андроид приложението A1 зона.

2.2. Услугата се предоставя на абонаментен принцип, съгласно условията описани в раздел II „Абонамент“.

3. Всеки Абонат може да ползва всички или някои, избрани от него модули и функционалности на Услугата.

4. Услугата е динамична и в нея могат да бъдат правени промени и допълнения с цел подобряване на нейното съдържание и качество. A1 България си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползването на Услугата или на отделни нейни модули и функционалности, като своевременно информира Абонатите за това по подходящ начин.

5. След успешното си абониране за Услугата, всеки Абонат получава SMS съобщениe с линк за сваляне на ESET родителски контрол приложение за Андроид мобилна операционна система и лицензионен ключ.

6. A1 България не носи отговорност за проблеми при ползването на Услугата или отделни нейни модули и функционалности, които се дължат на неподходящи крайни устройства и оборудване на Абонатите, както и на несъвместимост между ползваните от тях системи и софтуерни приложения и Услугата.

7. Територия, на която се разпространява Услугата – Територията на Република България.

ІI. Абонамент

Абонаментът за приложението ESET родителски контрол се активира през SMS, през мобилен сайт https://a1zona.bg.bg и през Андроид приложение A1 зона.

1. През SMS – чрез изпращане на безплатен SMS на кратък номер 8088, който съдържа текст ЕСЕТ или други команди, с които потребителите да изявят желание за ползване на услугата и са различни от тези за спиране на услугата. След абонираме през SMS всеки абонат получава линк за директно сваляне на приложението и лицензионен ключ.

2. От сайта https://a1zona.bg.bg или от Андроид приложение A1 зона - потребителят избира бутон за активиране на абонамент и автоматично се регистрира в страницата на ESET родителски контрол с номера на мобилния телефон, от който достъпва услугата и за напред този номер ще се използва за неговото уникално и индивидуално идентифициране. Номерът на мобилния телефон на всеки един потребител е видим само и единствено от него. Организаторите запазват правото си да записват IP адреса/мобилния номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране.

3. Чрез Viber канал - потребителят избира бутон за активиране на абонамент и автоматично се регистрира за услугата ESET родителски контрол с номера на мобилния телефон, от който достъпва услугата и за напред този номер ще се използва за неговото уникално и индивидуално идентифициране. Номерът на мобилния телефон на всеки един потребител е видим само и единствено от него. След абониране през Viber канал всеки абонат получава SMS с линк за директно сваляне на приложението и лицензионен ключ. Организаторите запазват правото си да записват IP адреса/мобилния номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране.

4. Организаторите декларират, че данните, събрани от всеки потребител, няма да бъдат предоставяни на трети лица и/или разпространявани по друг начин. След абониране през A1 Зона сайт или приложение, абонатът получава достъп до Google Play страница, от която да инсталира ESET родителски контрол на телефона си.

5. Абонаментът за Услугата е месечен (30 календарни дни), като първият 30-дневен абонамент на всеки нов Абонат е тестови и е безплатен, независимо от кой канал е активиран. Безплатният тестови абонамент може да се ползва еднократно, само при първия абонамент за Услугата. В рамките на безплатния тестови период Абонатът може да се откаже от Услугата по описаните в настоящите правила начини. След изтичането му, в случай, че Абонатът не деактивира Услугата, абонаментът за нея се подновява автоматично като цената на всеки следващ 30 дневен абонамент е 5.95 лв. с включен ДДС.

6. Цената на абонамента се отразява в следващата фактура на абонатите по договор, а в случай, че потребителят ползва предплатена услуга, стойността на седмичния абонамент се удържа от наличната сума по SIM картата му. В случай, че в SIM картата не е налична сума, достатъчна, за да покрие стойността на абонамента, достъпът до Услугата се блокира докато цената на абонамента може да бъде удържана от заредена сума по SIM картата.

7. Абонаментът за Услугата се подновява автоматично на 30-тия ден на всеки абонаментен период за следващ 30 дневен абонаментен период. Всяко подновяване на абонамента се заплаща от Абонатите на Услугата и е на стойност 5.95 лв. с ДДС.

8. Всеки потребител на ESET родителски контрол може да прекрати абонамента си чрез SMS като изпрати ключова дума STOP на кратък номер 8088 (цена на изходящ SMS - 0,00 лв.). Услугата ще може да се използва до края на вече заплатения абонaментен период. За прекратяване на абонамент се счита и когато потребителят прекрати договорните си отношения с мобилния оператор, независимо дали изрично е деактивирал абонамента си през мобилния сайт, web сайта или приложението.

III. Ползване на Услугата

ESET родителски контрол включва функции, които позволяват на Крайния потребител да управлява достъпа на управляваните потребители до определени групи уеб страници и/или мобилни приложения, да контролира времето за извършваните от тях дейности и да намира местоположението им.

Всеки активен Абонат получава информация за крайния потребител или други управялвани потребители свързана с:

посетени уеб сайтове

местоположения

мобилни приложения

За още спецификации и функционалности на приложението ESET родителски контрол, моля вижте Общи условия на ESET родителски контрол: http://help.eset.com/log_collector/3.0/bg-BG/eula.html

IV. Други условия.

1. С абонирането си за Услугата, потребителите се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от A1 България и Партньора за целите на предоставянето на Услугата и организиране на различните активности в нея. Всички лични данни ще се събират и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни.

2. Настоящите Условия са достъпни на www.a1.bg и https://a1zona.bg.bg

3. A1 България си запазва правото да променя настоящите Условия, във всеки момент. Измененията влизат в сила от дата на публикуването им на сайтовете по предходната точка.

4. Настоящите условия влизат в сила от 09.2017