Единни европейски документи
за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Членове на надзорния съвет на A1 България ЕАД

Алехандро Платер

Документ

Зигфрид Майерхофер

Документ

Бернд Шмутерер

Документ


Може да проверите валидността на електронните подписи на адрес:
https://www.signatur.rtr.at/en/vd/Pruefung