Гласова поща

Помощ

Ако не можете да отговорите, гласова поща ще приеме обаждането вместо Вас!

Хората, които Ви търсят, ще имат връзка с Вас, дори когато не им отговаряте поради изключен телефон или липса на обхват. Всички съобщения ще бъдат пренасочени към гласовата Ви пощенска кутия, така че всеки би могъл да Ви остави съобщение. Всяко ново гласово съобщение се съхранява 5 дни - можете да го прослушвате, когато Ви е удобно, от Вашия мобилен телефон или който и да е телефон с тонално набиране. След като прослушате съобщението, то се запазва за повторно прослушване във Вашата кутия в продължение на 48 часа. С „Гласова поща“ сте винаги във връзка. Запишете поздрав с Вашия глас, за да насърчите хората, които Ви търсят, да оставят съобщения. Можете да записвате различни поздрави, в зависимост от часа или деня, както и да зададете различни поздрави за различните телефонни номера. Можете да запишеш поздрав на чужд език и всеки път, когато звъни номер, различен от български, да се чува записаното съобщение - и всичко това от менюто на гласовата Ви поща.

В случай, че не използвате гласовата си поща и никой не е оставял съобщения в пощенската Ви кутия в продължение на три месеца, услугата ще бъде деактивирана автоматично.

  • Multi-number Box – възможност до 10 номера да ползват обща гласова поща, като единият от тези номера може да бъде и факс. Активирате функцията във всеки А1 магазин, като трябва да заплатите еднократна такса от 1.20 лева.