Семейство и приятели

Помощ

С услугата Семейство и приятели ползвате преференциални условия при обаждания към определени номера от мрежата на А1. Броят на тези номера, както и безплатните минути или по-ниските цени на изходящите обаждания към тях, зависят от тарифния план. В групата Семейство и приятели не могат да бъдат включвани: номера на услуги с добавена стойност, кратки номера, номера, започващи с 098 8XХХХХХ, номера на тарифен план с марка „bob”, както и номера за други специализирани услуги.


Първоначалното въвеждане на номерата в услугата е безплатно. Смяната им се извършва веднъж месечно – след края на текущия период на таксуване, и се тарифира по 0.60 лв. 

I. Въвеждане на номера в групата Семейство и приятели

1. Вариант 1 - чрез WAP
1.1. Наберете *88 за Автоматичното гласово меню.
1.2. Натиснете 3 за обслужване на мобилни услуги на абонаментен план, роуминг, активация и деактивация на екстри.
1.3. Натиснете 6 за услугата Семейство и приятели.
1.4. Натиснете 3 за въвеждане/промяна на номера чрез WAP.
1.5. Натиснете2 за въвеждане на номерата чрез WAP.

 

 • Ако сте избрали WAP опцията, ще чуете: „Ще получите текстово съобщение. Отворете връзката в него за безплатния WAP портал, където можете лесно и удобно да направите желаните промени”. След това ще получиш SMS с линк към WAP портала (m.а1.bg) и, отваряйки го, ще можете безплатно да направите желаните промени. За да отворите линка, е необходимо да имате активна услуга GPRS и правилни WAP настройки.
 • Ако не сте активирали услугата GPRS, ще чуете: „Услугата GPRS не е активна за Вашия номер. Можете безплатно да я активирате в нашия сайт www.а1.bg”. След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще Ви върне в главното меню за Семейство и приятели, откъдето можете да изберете опция 3 и да въведете номерата чрез Автоматичното гласово меню (IVR). 1. Вариант 2 – чрез Автоматичното гласово меню (IVR)
  2.1. Наберете *88 за Автоматичното гласово меню.
  2.2. Натиснете 3 за обслужване на мобилни услуги на абонаментен план, роуминг, активация и деактивация на екстри.
  2.3. Натиснете 6 за услугата Семейство и приятели.
  2.4. Натиснете 2 за въвеждане/промяна на номера чрез гласовото меню.
  2.5. Натиснете 1 за въвеждане на номера.
 2. Вариант 3 - чрез Вашия профил в Моят А1 - секция "Справки и управление на услуги"


Ще чуете: „Можете да въведете Х номера Семейство и приятели. Моля, въведете GSM кода и номера, който желаете да добавите, и натиснете #”. 

2.5. Въведете номера, който желаете да добавите – 088XXXXXXX, и натиснете #.
Ще чуете: „Въведеният от Вас номер е 088ХХХХХХХ. За да потвърдите и запазите въведения номер, натиснете 1. За корекция на номера натиснете 2. За отказ натиснете #”.
За повече информация можете да се обърнеш към оператор на *88. 

2.6. След като потвърдите и запазите номера с натискане на 1, ще чуете: „Вашата заявка е приета. От 00.00 часа утре номерът ще бъде добавен към отстъпката за Семейство и приятели. След това IVR Ви връща на следното съобщение: „Можете да въведете Х номера Семейство и приятели. Моля, въведете GSM кода и номера, който желаете да добавите, и натиснете #” и продължава с точки 5 и 6. 

II. Промяна на номер в Семейство и приятели

1. Вариант 1 – чрез WAP
1.1. Наберете *88 за автоматичното гласово меню.
1.2. Натиснете 3 за обслужване на мобилни услуги на абонаментен план, роуминг, активация и деактивация на екстри.
1.3. Натиснете 6 за услугата Семейство и приятели.
1.4. Натиснете 3 за въвеждане/промяна на номера чрез WAP.
1.5. Натиснете 2 за промяна на номерата чрез WAP.

 • Ако сте избрали опция WAP, ще чуете: „Ще получите текстово съобщение. Отворете връзката в него за безплатния WAP портал, където можете лесно и удобно да направите желаните промени”. След това ще получите SMS с линк към WAP портала (m.а1.bg) и, отваряйки го, ще можете безплатно да направите желаните промени. За да отворите линка, е необходимо да имате активна услуга GPRS и правилни WAP настройки.
 • Ако не сте активирали услугата GPRS, ще чуете: „Услугата GPRS не е активна за Вашия номер. Можете безплатно да я активирате в нашия сайт www.а1.bg”. След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще Ви върне в главното меню за „Семейство и приятели”, където ще можете да изберете опция 3 и да промените номерата чрез Автоматичното гласово меню (IVR). 1. Вариант 2 - чрез Автоматичното гласово меню (IVR)
  2.1. Наберете *88 за Автоматичното гласово меню.
  2.2. Натиснете 3 за обслужване на мобилни услуги на абонаментен план, роуминг, активация и деактивация на екстри.
  2.3. Натиснете 6 за услугата „Семейство и приятели”.
  2.4. Натиснете 2 за въвеждане/промяна на номера чрез гласовото меню.
  2.5. Натиснете 2 за промяна на номера.
  Ще чуете: „Можете да промените Х номера Семейство и приятели. Моля, въведете GSM номера, който желаете да промените и натиснете #”.

  2.5. Въведете номера, който желаете да промените – 088XXXXXXX, и натиснете #.
  Ще чуете: „Моля, въведете GSM номера, който желаете да добавите, и натиснете #”. 

  2.6. Въведете новия номер, който желаете да добавите – 088XXXXXXX, и натиснете #.
  Ще чуете: „Вие избрахте да замените номер 088ХХХХХХХ с 088ХХХХХХХ. За да потвърдите и запазите избраната промяна, натиснете 1. За корекция на номера натиснете 2. За отказ натиснете #”. 

  2.7. След като потвърдите промяната с 1, в Автоматичното гласово меню (IVR) ще се чуе следното съобщение: „Вашата заявка е приета. От 00.00 часа утре номерът ще бъде добавен към отстъпката за Семейство и приятели.
  След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще се върне на следното съобщение: „Можете да промените Х номера Семейство и приятели. Моля, въведете GSM номера, който желаете да промените, и натиснете #” и продължава с точки 5 и 6. 

  Важно е да знаете:

  След въвеждането и промяната на номера трябва да изчакате съобщението „Вашата заявка е приета. От 00.00 часа утре номерът ще бъде добавен към отстъпката за Семейство и приятели. В противен случай промените няма да бъдат отразени.

 

III. За да чуете активните номера в Семейство и приятели, следвайте стъпките

1. Наберете *88 за автоматичното гласово меню.
2. Натиснете 3 за обслужване на мобилни услуги на абонаментен план, роуминг, активация и деактивация на екстри.
3. Натиснете 6 за услугата Семейство и приятели.
4. Натиснете 1 за информация за активните номера в услугата Семейство и приятели.
5. Натиснете 1, за да получите активните номера под формата на SMS или натиснете 2, за да чуете активните номера от гласовото меню.