HR Новини

обратно

Мтел гост на 25 годишнината на Факултета по телекомуникации към ТУ София


На 8 май Факултетът по телекомуникации към Технически университет София отбеляза 25 години от своето създаване. Събитието беше отбелязано с тържествено събрание на което присъстваха преподаватели, студенти и представители на бизнеса, с които факултетът има тясно сътрудничество.

Като дългогодишен партньор на Факултета по телекомуникации, представители на Мобилтел бяха част от официалните гости на тържеството. Поздравление от името на компанията отправи Андон Симеонов, директор на дирекция „Фиксирани мрежи“. В своите думи Андон подчерта, че това не е празник само за преподавателите и студентите във факултета, но и за бизнеса. „За да бъде наистина полезно и актуално образованието, което студентите получават, е много важно университетите и бизнеса да работят заедно и да си сътрудничат. Затова Мобилтел ще продължи да подкрепя университета и факултета по телекомуникации и занапред“, добави още той.

„Лабораторията за иновации“, която стартира през 2011 година е една от най-иновативните и продуктивни съвместни дейности на Мтел с Факултета. Към момента екипите от студенти и преподаватели са на етап практическа разработка на своите проекти – дистанционен здравен консултант, мултисензорни мрежи в дома, интернет на бъдещето, мобилни приложения и игри.    

Сътрудничество на Мтел с Факултета датира от 2007 година, когато беше оборудвана специална учебна лаборатория. По-късно компанията стартира серия от отворени семинари с практическа насоченост, които се провеждат както в университета, така и в Мобилтел.

25 годишнината на Факултета по телекомуникации съвпадна и с традиционното вече събитие „Седмица на Факултета по телекомуникации“. В рамките на инициативата всяка година представители на Мтел изнасят отворена лекция с практическа насоченост. Тази година лекцията беше на тема „Планиране и развитие на FTTx мрежата“ и бе представена от Петър Димов, началник сектор „Планиране“, отдел „Планиране и изграждане“, дирекция „Фиксирани мрежи“. Той запозна студентите с основните понятия и стъпките в планирането на FTTx мрежата, както и с развитието на GPON мрежата.