HR Новини

обратно

Мтел дава стипендии на млади таланти от Техническия университет


Желаещите могат да кандидатстват с есе и CV до 6 декември 2013 г.

Програмата „Мтел Стипендия за млади таланти” дава възможност на студентите от Факултета по телекомуникации към ТУ – София, които са 3 в или 4 курс, редовна форма на обучение, да спечелят стипендия.

Желаещите да кандидатстват трябва да имат много добър успех, който да задържат след първия семестър и да подготвят есе на тема „Ролята на телекомуникациите в живота през следващите 20 години”. Есето, придружено от CV, се предава до 6 декември 2013 г. в Деканата на Факултета по телекомуникации, стая 1439-Б. Като допълнително преимущество се счита участието в олимпиади, състезания, разработки и проекти.

За срок от една учебна година (10 месеца) трима студенти ще имат шанса да получават стипендия от Мтел.

Инициативата „Мтел Стипендия за млади таланти” е част от стратегията на телекома да помага на младежите в тяхната професионална ориентация и да придобият опит в корпоративна среда. Основната цел на програмата е да открие и привлече млади и иновативно мислещи таланти, които да бъдат подпомогнати в тяхното обучение, както и да им се даде възможност да продължат да се развиват в телекома чрез участие в различни работни проекти и в Стажантската програма на Мтел през учебната 2013/2014 година. Така се осигуряват добре подготвени бъдещи служители за компанията, които да отговарят на нуждите на бизнеса.