HR Новини

обратно

Завърши стажантската програма Експедиция Мтел


На 1 декември се проведе церемонията по закриването на стажантската програма на Мтел. Заедно с колегите от дирекция „Човешки ресурси“ стажантите бяха поздравени и от Веселин Атанасов, инженер в отдел "Радио мрежа за достъп" към дирекция "Конвергентна мрежа и услуги". През 2011 той става част от стажантската програма в компанията, а по-късно продължава да работи на трудов договор.  Веселин разказа за своето професионално развитие, за това колко е трудно всяко начало и колко е важно човек да не се отказва от целите, които си е поставил.

През 2016 година в програмата, която традиционно протече под наименованието Експедиция Мтел, се включиха 54 стажанти. Тя протече динамично, като по време на цялата година студенти започваха и завършваха своето стажуване в компанията, ставайки част от различни екипи на почти всички дирекции за няколко месеца. Всички те преминаха през обучение заедно със своите ментори и други колеги и в процеса на работа успяха да се впишат в офисния живот със свежи идеи. Надяваме се да сме оставили у тях добри впечатления и да сме ги заразили с ентусиазъм за предстоящия им професионален път.

Да ги поздрави за успешно завършената експедиция и да връчи лично сертификатите, удостоверяващи участието в програмата присъства старши директор Човешки ресурси Миглена Узунова-Цекова.

На стажантите, чийто стаж в Мтел тепърва започва, събитието се превърна в добър повод да се запознаят и да обменят впечатления с останалите участници.