HR Новини

обратно

Стажантите на Мтел ще преминат през обучение в различни звена на компания


Младежите от стажантската програма „Експедиция Мтел“ започнаха нов цикъл на обучения, които ще ги преведат през различни звена в компанията. Обученията са на ротационен принцип и през тях вече преминаха 20 стажанта, а до края на програмата това ще се случи с още около 60 младежа. Целта е те да се запознаят с работата в някои от осемте направления на най-големия телеком в страната.

Цялото обучение продължава една седмица и дава възможност на всеки стажант да придобие допълнителни умения, да опознае компанията от различна гледна точка. От друга страна по този начин младежите могат да се ориентират по-добре в своята кариера и да преценят дали избраната от тях сфера е най-добрата за тяхното развитие и спрямо техните интереси.

Това е тринадесетото издание на „Експедиция Мтел“, а традиционно програмата привлича средно над 2000 кандидата на година, над 70 от които получават шанс да започнат своята кариера в осем професионални направления в компанията. По време на своето обучение стажантите работят по реални бизнес казуси, участват в професионални тренинги, благотворителни и доброволчески събития и специализирани обучения.

Професионалните области, за които може да се кандидатства за стаж в „Експедиция Мтел“ са „ИТ”, „Телекомуникации”, „Човешки ресурси”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Право”, „Администрация и обслужване на клиенти” и „Корпоративни комуникации”. Свободните позиции ще бъдат активни до края на ноември 2017 година и могат да бъдат разгледани в секцията Кариери в сайта на телекома.