Уважаеми клиенти,
А1 България ще индексира месечните абонаментни такси с индекса на потребителските цени за 2021 година, който е 3,3% според данните на Националния статистически институт. Индексацията ще бъде отразена ефективно от месец март 2022 година. Клаузата за индексация на месечните сметки е част от договорите и/или съответно приложимите към тях Общи условия на всички клиенти и не представлява едностранна промяна на договорните отношения.

Често задавани въпроси

  • Какво налага индексацията на месечните абонаментни такси?

   Промяната на месечната такса за услугите, които предоставяме, се извършва на базата на официален показател за нивото на инфлацията – средногодишен индекс на потребителите цени, който се публикува ежегодно от Националния статистически институт. През последните две години се наблюдава увеличение на темпа на инфлацията, което означава, че нашите разходи се увеличават, докато в същото време цените ни останаха без промяна, а мрежата ни регистрира все по-голямо натоварване.

  • Какво е индекс на потребителските цени?

   Това е официален измерител на инфлацията в България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично потребление. Повече информация за него и неговото изменение можете да намерите на сайта на НСИ: тук

  • С индекса за кои години ще се извърши индексацията?

   Индексацията на месечните такси за телекомуникационни услуги ще се извърши с индекса на потребителските цени на НСИ само за предходната 2021 година, който възлиза на 3,3%. Повече информация за индекса е налична тук

  • Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията?

   Частни и бизнес клиенти, ползващи мобилни и/или фиксирани услуги. Таксите за лизинг на устройства не подлежат на индексация.

  • Кога ще бъде направена индексацията и кога ще се променят цените?

   Промяната започва с фактурите, издадени след 1 март 2022 година с индекса на потребителските цени, който се изготвя от Националния статистически институт.

  • Каква ще бъде индексацията на месечните такси?/С колко ще се променят месечните абонаментни такси?

   Индексацията на месечните абонаментни такси ще бъде в размер на 3,3%, колкото е средногодишният индекс на потребителските цени за 2021 г., който беше публикуван от Националния статистически институт на 18 януари 2022 година: тук).Пример за размер на увеличението на месечна абонаментна такса след индексацията й с индекса на потребителски цени за 2021 година - 3,3%

   Текуща месечна абонаментна такса

   Размер на индексирането с 3,3%

   10,00 лв.

   0,33 лв.

   20,00 лв.

   0,66 лв.

   30,00 лв.

   0,99 лв.

   Посочените стойности са с ДДС.

  • Ще можете ли да прекратите предсрочно своя договор заради индексацията на месечните такси?

   Клаузата за индексация на месечните сметки е предвидена в договорите и съответно приложимите към тях Общи условия на всички клиенти. Това не представлява едностранна промяна на договорните отношения, поради което и абонатите няма да могат да прекратят предсрочно договорите си, без да заплатят предвидените неустойки.

  Ако не намирате отговор на своя въпрос, може да го зададете на customerservice@a1.bg Ние ще отговорим на Вашето запитване в рамките на 2 работни дни.