Защо се налага да индексираме месечните такси и как ще подходим

Непрекъснатото повишаване на цените на потребителски стоки и услуги през изминалата година се отразява негативно на всеки един от нас. Високата инфлация означава, че клиентите ни имат все по-големи разходи – от храна до гориво и сметки за енергия и отопление.

Няма лесен начин, по който да обявим увеличение на цени, а тази година това е още по-трудно. Въпреки това за нас е важно да сме открити по отношение на предстоящата индексация на месечните такси, която ще предприемем от 1 март 2023 г. С оглед на тежката ситуация вложихме допълнително време и усилия, за да анализираме влиянието на инфлацията и да намерим максимално щадящ за нашите клиенти подход. Вярваме, че стигнахме до най-доброто решение за клиентите, което едновременно с това ни дава възможност да компенсираме увеличените си разходи заради растящата инфлация в страната.Нашият подход към хората в уязвима ситуация

На първо място трябва да отбележим, че индексацията няма да засегне всички наши клиенти. Цените на плановете за хора в неравностойно положение няма да бъдат променяни. Няма да индексираме също индивидуалните потребители на предплатени услуги, както и тези, които използват услуги с месечна такса до 7 лева с ДДС. Това означава, че близо 1 000 000 услуги няма да бъдат засегнати от индексацията.Нашият подход към частни клиенти

Клиентите с месечна такса от 7 лева до 25 лева с ДДС ще индексираме със средногодишния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ) за 2022 г., обявен от Националния статистически институт (НСИ), който е 15,3%. За услугите с месечна такса над 25 лева индексацията ще е в размер на 2 лева с ДДС.Нашият подход към бизнес клиенти

Тарифните планове с месечни такси до 25 лева без ДДС ще бъдат индексирани с 15,3% (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г. на НСИ), а тези над 25 лева без ДДС с 2 лева без ДДС.Защо се налага да индексираме цените?

На абонатите, чиито месечни такси ще се променят, искаме да обясним индексацията в по-широк контекст, който включва цялостната икономическа обстановка, увеличението на нашите разходи и добавената стойност на услугите ни.
С развитието на технологиите добавената стойност на телекомуникационните услуги непрекъснато расте, докато цената им намалява на фона на всеобщото увеличение. Според официалните данни на НСИ за изменението на цените в потребителската кошница тези на мобилните и фиксирани услуги не само не са се увеличили, а са намалели съответно с -3,2% през 2021 г. и -0,5% през 2022 г. въпреки покачващата се инфлация. Това означава, че за разлика от електроенергията или горивата например, за по-ниска месечна такса получавате много повече – минути, мегабайти, скорост, допълнителни дигитални услуги.Нашата мрежа: по-голямо натоварване и повече инвестиции

Нуждата от телекомуникационни и дигитални услуги се увеличава стремглаво всяка година. Както фиксираните, така и мобилните мрежи трябва да са по-надеждни, по-сигурни и да предлагат по-високи скорости. Само през изминалата година имаме увеличение на мобилния трафик от 63% спрямо 2021 г., а ръстът за последните две години е над 132%. За да отговорим на постоянно увеличаващото се търсене и потребление, инвестирахме приблизително 420 млн. лева през последните две години в нашата мрежа, включително за честотен ресурс и регулаторни такси, въпреки растящата инфлация и несигурната икономическа и политическа ситуация. Значително развихме оптиката - с над 23 500 км тя вече покрива 78 града и 137 малки населени места или 1 704 604 домакинства. Мобилната 4G мрежа покрива над 99% от населението, а гигабитовите скорости чрез 5G ULTRA вече са достъпни в почти всички населени места с над 3 000 човека и основните курорти.

Непрекъснато инвестираме в инфраструктурата, която е нужна за развитието на дигиталното общество и технологии, но голяма част от нашите разходи се увеличават дори с по-високи темпове отколкото инфлацията в страната. Общите разходи за фиксираната и мобилна мрежа са нараснали с 21%, включително разходите за енергия, поддръжка и трафичен пренос, наеми, компоненти и части. В допълнение растат разходите за гориво, административни наеми и поддръжка, консумативи, разходи към външни доставчици на стоки и услуги, заплати и обучения на служители.


Като една от най-големите телекомуникационни компании в страната, ние ще продължим да подкрепяме нашите клиенти, като инвестираме в мрежата и осигуряваме качествени услуги според възможностите на всеки наш клиент. Бързата и надеждна свързаност е необходимост, защото милиони хора разчитат на телекомуникациите за своята работа и ежедневие. Никой не трябва да изостава от дигиталното развитие на обществото и ние сме ангажирани това да е наша първостепенна задача и през тази година.

Често задавани въпроси

  • Какво налага индексацията на месечните такси?

   Промяната на месечната такса за услугите се извършва на базата на официален показател за нивото на инфлацията – средногодишен индекс на потребителите цени, който се публикува ежегодно от Националния статистически институт. През 2022 година инфлацията в страната нарасна значително спрямо предходните години и достигна 15,3%. Това неминуемо води до увеличение и на нашите разходи, но въпреки това цените ни останаха без промяна през годината за разлика от повечето потребителски стоки и услуги. В същото време ние регистрираме все по-голямо натоварване на нашите мрежи и повече търсене на телекомуникационни услуги, което налага непрекъснатото развитие и инвестиции в нашата инфраструктура.

  • Какво е индекс на потребителските цени?

   Това е официален измерител на инфлацията в България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично потребление. Повече информация за него и неговото изменение можете да намерите на сайта на НСИ: тук

  • Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията?

   Частни клиенти, ползващи мобилни и/или фиксирани услуги, които плащат месечна такса над 7 лева (с ДДС) и бизнес клиенти, ползващи мобилни и/или фиксирани услуги.

  • Кои клиенти ще бъдат изключени от индексацията?

   Няма да бъдат индексирани цените на частни клиенти на социални планове, месечни такси до 7 лева с ДДС и потребители на предплатени услуги. Също така от индексация са изключени месечните такси за тарифни планове с търговска марка "Bob", както и таксите за допълнителни ТВ приемници.

  • Кога ще бъде направена индексацията и кога ще се променят цените?

   Промяната започва с фактурите, издадени след 1 март 2023 година.

  • С колко ще се променят месечните такси на частни клиенти?

   А1 ще приложи възможно най-щадящ за клиентите подход и ще индексира месечните такси на частните клиенти между 7 лева и 25 лева с индекса на потребителските цени за 2022 г. от 15,3%, който беше публикуван от НСИ: тук. За абонатите, използващи услуги с месечна такса над 25 лева, промяната ще бъде в размер на 2 лева с ДДС. Като социално отговорна компания А1 няма да променя цените на потребители на социални планове и с такси до 7 лева. Няма да се индексират таксите и на ползващите предплатени услуги.

  • С колко ще се променят месечните такси на бизнес клиенти?

   Тарифните планове за бизнес клиенти с месечни такси до 25 лева без ДДС ще бъдат индексирани с 15,3% (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г. на НСИ), а тези над 25 лева без ДДС с 2 лева без ДДС.

  • Ще мога ли да прекратя предсрочно своя договор заради индексацията на месечните такси?

   Клаузата за индексация на месечните сметки е предвидена в договорите и съответно приложимите към тях Общи условия на всички клиенти. Това не представлява едностранна промяна на договорните отношения, поради което и абонатите няма да могат да прекратят предсрочно договорите си, без да заплатят предвидените неустойки.

  • В коя точка на Общите условия е включена клаузата? Къде в договора си мога да видя възможността да променяте цените без мое съгласие?

   Във всички Общи условия е предвидена клауза, която да позволява индексация на цените веднъж годишно с инфлацията за предходната година. Това е стандартна практика, която се прилага в много страни по света. Например в Общите условия за мобилни услуги тази клауза е включена в т. 23.2. В договорите на абонатите обичайното ѝ място е накрая на документа, преди датата и подписите, но все пак мястото ѝ зависи от конкретното приложение или документ, които сте подписали.

  • Имам закупено от Вас устройство на изплащане. Вноската подлежи ли на индексация?

   Не, вноските по устройства на изплащане не се индексират.

  • Сключих нов договор преди 1-3 месеца. Защо не бях уведомен/а още тогава, че се предвижда индексация на цените през 2023 г.?

   За съжаление това не беше възможно, тъй като не разполагахме с нужната информация - индекса на потребителските цени (ИПЦ). Той е официалният измерител на инфлацията в страната и в ЕС и беше обявен от Националния статистически институт на 16 януари 2023 година. Предприемаме максимално щадящ за клиентите ни подход и индексацията ще влезе в сила не по-малко от 3 месеца след сключване на договора.

  Подробна информация за индексиране на таксите през 2024 г. ще е налична, след публикуване на средногодишния индекс на потребителските цени за 2023 г. от Националния статистически институт - https://www.nsi.bg.

  Ако не намирате отговор на своя въпрос, може да го зададете от следната форма .
  Ние ще отговорим на Вашето запитване в рамките на 2 работни дни.