Интернет за всички 55+

Социална отговорност


Технологиите и възможностите, които предоставят те, трябва да са достъпни за всички, но липсата на подходящите знания и умения не винаги го позволяват. Ето защо А1 създаде програмата „Интернет за всички:55+“. През 2019г. Програмата даде възможност на 100 жени и мъже от малки населени места в България да научат на теория и практика повече за компютрите и да извлекат максимума от използването на мрежата и новите устройства.


Проектът е част от целите на А1 да направи технологиите достъпни за всички и да осигури подкрепа на една от най-ощетените в технологично отношение групи – тази на възрастните хора.


Участниците, на средна възраст 71г., усвоиха новите знания чрез серия от специализирани обучения. Те се проведоха в градовете Белене, Дряново и Радомир, както и селата Ценово и Ново село, област Видин. Занятията бяха с продължителност от 20 учебни часа и се водеха от квалифицирани преподаватели.


Благодарение на партньорството с Асоциация „Съвременни читалища“ по проекта, учебната програма беше предварително разработена върху няколко основни теми, съобразени изцяло с нуждите и интересите на обучаващите се:

  • Въведение в компютърната техника
  • Работа с интернет
  • Използване на мобилни устройства
  • Онлайн безопасност

Резултатите от програмата са показателни за нейния успех. Преди курсът през 2019г. да започне, повечето от участниците общуваха с близки и приятели главно по телефона. Само 1% от всички тях умееха да работят с файлове. След края на обучението 64% вече можеха да извършват тези дейности. Само 12% от курсистите можеха да работят с имейл преди да преминат през обучението, а след неговия край този процент се увеличи на 75%.

А1 помогна на участниците не само успешно да боравят с различни видове устройства, но и подобри социалния им живот, като разшити възможностите им за комуникация. Курсистите постигнаха забележителен напредък и придобиха нови полезни умения и увереност за това как да използват правилно и безопасно новите технологии.


Виж повече

Галерия