Интернет за всички

Социална отговорност


В нашето общество обменът на информация и възможностите за образование и демократично участие са все повече свързани с използването на новите медии – всички форми на електронна комуникация. А1 стартира инициативата „Интернет за всички”, която си поставя за цел да работи за осигуряване на достъп до интернет на всички в България, като успоредно с това се ангажира да обучава хората как правилно и безопасно да използват интернет

Заедно със специалисти с компетенции в детския и социален сектор, служителите на А1 разработиха специална програма за обучение, в рамките на която деца се обучават безплатно.


Кампанията стартира през 2014 г. с обучение за близо 500 деца – част от тях от социалните проекти, които телекомът подкрепя, а други – деца на служители в компанията. Лектори в рамките на програмата бяха специалисти от компанията, които обучиха младежите безвъзмездно в основните правила за безопасна работа с интернет.


През 2015 г. кампанията достигна над 1500 деца в рамките на различни инициативи - срещи с деца на служители и презентации в рамките на социални проекти, които А1 подкрепя.


През 2016 г. А1 продължи да обучава не само деца, но и техните родители, опитвайки се да скъсява дигиталната пропаст. Бяха издадени нови материали с образователна цел, които са достъпни и онлайн: Интернет за всички деца и Интернет за всички родители. За първи път бяха организирани и проведени обучения за възрастни хора (над 55 години). Тази възрастова група дефинира огромен потенциал за работа, нужда от знания в дигиталната ера и желание за изразяване онлайн.


През 2017 г. компанията се фокусира върху лекции относно как и с какви устройства се ползва интернет и как се комуникира грамотно онлайн. Заедно с фондация „Заедно в час” А1 проведе пилотни обучения в няколко училища, припомняйки на ученици между 3 и 8 клас колко е важно да уважаваме българския език и култура във виртуалното си общуване.