Сертифициране и стандарти

А1 България е сертифицирана и непрекъснато поддържа системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти:

  • ISO 14001:2015 - "Системи за управление на околната среда“
  • ISO 45001:2018 - „Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд“