Сертифициране и стандарти

А1 България е сертифицирана и непрекъснато поддържа системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти:

  • ISO 14001:2015 - "Системи за управление на околната среда“
  • ISO 45001:2018 - „Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд“
  • ISO 39001:2012 - „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“
  • ISO 9001:2015 - „Цялостна система за управление на качеството на ITS/ ICT услуги“
  • ISO 20000-1:2018 - „Цялостна система за управление на ITS/ ICT услуги“
  • ISO 27001:2022 - „Цялостна система за управление на сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността“
  • ISO 27701:2019 - „Цялостна система за управление на неприкосновеността на личната информация и защита на личните данни“
  • ISO 37001:2016 - „Системи за управление за борба с подкупването.“
  • ISO 30301:2019 -„ Системи за управление на документи/записи.“