Сертифициране и стандарти

А1 България е сертифицирана и непрекъснато поддържа системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти:

  • ISO 14001:2015 - "Системи за управление на околната среда“
  • ISO 45001:2018 - „Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд“
  • ISO 9001 - „ За управление на качеството за предоставяне на ITS/ICT услуги.“
  •  
  • ISO 20000-1 - „ За управление на предоставяне на IT услуги.“
  •  
  • ISO 27001 - „ За информационна сигурност.“
  •  
  • ISO 27701:2019 - „ За защита на личните данни.“